Burgers aansporen om deel te nemen aan de bescherming van de gezondheid van planten op het platform Waarnemingen.be

In het kader van de Internationale dag van de Plantengezondheid die voor het eerst op 12 mei plaatsvindt, nodigt de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) alle burgers uit zich aan te sluiten bij de waarnemersgemeenschap van het Waarnemingen.be-platform  en zich te informeren over quarantaineorganismen die schadelijk zijn voor planten, om ze te kunnen opsporen en hun aanwezigheid te melden.

Om elke burger de kans te geven deel te nemen aan de bescherming van de plantengezondheid, heeft de FOD Volksgezondheid en het FAVV meegewerkt aan de instandhouding van het Beware&Note-project op het Waarnemingen.be-platform. Dit is een online meldingssysteem voor quarantaineorganismen die schadelijk zijn voor planten in België, zodat zij vroegtijdig kunnen worden opgespoord.

 

       Burgers spelen een sleutelrol bij het waken over de gezondheid van planten
Deze organismen, die nog niet of slechts marginaal in de Europese Unie voorkomen, kunnen grote economische en ecologische schade aanrichten. Om de vestiging of verspreiding van deze organismen te voorkomen, is vroegtijdige opsporing, voordat het organisme vaste voet krijgt, van essentieel belang. Door elke burger de mogelijkheid te bieden om meldingen van deze quarantaineorganismen via het Waarnemingen.be-platform in te voeren, kan een efficiënter waarschuwingssysteem en een hoger niveau van toezicht op het grondgebied tot stand komen. Identificatiefiches voor de belangrijkste en best herkenbare soorten zijn beschikbaar op het platform.

     Planten beschermen is het leven beschermen
 
De bewustmaking van het publiek voor de gezondheid van planten maakt deel uit van de visie "één wereld, één gezondheid". De Internationale dag van de plantengezondheid is een belangrijke gelegenheid om de aandacht te vestigen op de onderlinge afhankelijkheid tussen de gezondheid van planten en de gezondheid van mensen, dieren en het milieu, en om uit te leggen hoe gezonde planten bijdragen tot het bereiken van een aantal doelstellingen van de Verenigde Naties inzake duurzame ontwikkeling.

Volgens cijfers van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) is bijna 80% van het voedsel dat we eten afkomstig van planten, maar tegelijkertijd wordt elk jaar bijna 40% van de voedselgewassen vernietigd door plantenplagen en -ziekten. De FAO schat ook dat de landbouwproductie tegen 2050 met 60% zal moeten toenemen om de groeiende bevolking te kunnen blijven voeden. Bovendien dreigt de klimaatverandering niet alleen de hoeveelheid gewassen, door een lagere opbrengst, maar ook hun voedingswaarde te verminderen. De stijgende temperaturen betekenen ook dat plagen en ziekten bij planten vroeger opduiken en op plaatsen waar ze nooit eerder voorkwamen: laten we een oogje in het zeil houden !

Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met Natagora en Natuurpunt, met de steun van ILVO en FAVV.

Link naar het platform: https://waarnemingen.be/

Contactpersonen voor de pers:
FOD Volksgezondheid:
Wendy Lee – woordvoerster NL: 0477 98 01 02
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)
Hélène Bonte – woordvoerster NL: 0478 50 59 31