Op vrijdag 15 september voerden zes controleurs van de Tabak- en Alcoholcontroledienst van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu controles uit rond het verbod op de verkoop van alcohol en tabak aan minderjarigen.

Op vijf uur tijd werden 16 processen-verbaal opgemaakt, waarvan 15 voor de verkoop van sterkedrank en 1 voor de verkoop van tabak aan minderjarigen. Bovendien werd twee keer na elkaar, op 15 minuten tijd, aan dezelfde drankstand een inbreuk vastgesteld op de verkoop van alcohol aan minderjarigen.

De FOD Volksgezondheid herinnert eraan dat het verboden is om alcohol te verkopen of aan te bieden aan jongeren onder de zestien jaar. Enkel bier en wijn zijn toegestaan voor jongeren van 16 tot 18 jaar. Op jonge leeftijd beginnen drinken, verhoogt het risico op een alcoholverslaving. Jongeren lopen meer risico op ongevallen, geven zich makkelijker over aan seksuele praktijken en begaan vaker gewelddaden.

Gelet op het aantal inbreuken zal de FOD Volksgezondheid, in samenwerking met de lokale overheden, zijn controles blijven versterken.