Op 20 januari 2019 blaast de wet marien milieu twintig kaarsjes uit. Doel van die wet is om onze Noordzee en haar bewoners te beschermen. Deze verjaardag vormt het startpunt van de campagne ‘de zee begint bij jezelf.’ Iedereen heeft een directe band met de Noordzee. De zee beschermen begint bij jezelf, en dat kan zowel aan de zee zelf als bij je thuis in je keuken en badkamer en bij elk rioolputje.

Wat is er veranderd sinds 1999?

Dankzij toezicht en controles zijn er tegenwoordig bijna geen olielozingen door schepen meer.

Voor het Belgische deel van de Noordzee bestaat er sinds 2014 een marien ruimtelijk plan. Dit plan poogt de verschillende activiteiten die plaatsvinden op zee, waaronder scheepvaart, zeevisserij, aquacultuur, zandwinning, hernieuwbare energie en natuurbescherming, te laten samengaan. Een nieuw marien ruimtelijk plan voor de periode 2020 tot 2026 werd in december 2018 goedgekeurd.

Meer dan 1/3 van onze Noordzee is beschermd natuurgebied … het grootste natuurgebied van België! Verschillende diersoorten en habitats zijn beschermd: de gewone en de grijze zeehond, de bruinvis en de zeevogels, de zandbanken, de grindbedden en de banken van schelpkokerwormen.

Minister Philippe De Backer: “Onze Noordzee doet het beter dan de vorige decennia. Dankzij de wet marien milieu en verstrengd toezicht is het water van de Noordzee vandaag veel properder. Er is ook nooit zoveel activiteit op de Noordzee geweest, van scheepvaart tot hernieuwbare energie. Het milieu is daarbij de hoeksteen van het beleid geworden. De Noordzee proper houden is één van mijn topprioriteiten als bevoegd minister van de Noordzee.”

Uitdagingen

De evenwichtsoefening tussen het menselijk gebruik van de zee en het beschermen van het milieu en de mariene biodiversiteit blijft een constante bezorgdheid. Ook het verbeteren van de waterkwaliteit blijft een uitdaging: hoewel verschillende vervuilende stoffen in de Noordzee steeds minder aanwezig zijn, blijft de vermesting (eutrofiëring) van het water een probleem. Ten slotte vormt afval in zee de laatste jaren een steeds groter probleem. Plastics blijven tot 450 jaar aanwezig, en de kleine fragmenten verdwijnen zelfs nooit helemaal. Marien zwerfvuil vermijden en verminderen staat hoog op de nationale en internationale agenda.

Samenwerking en overleg tussen de dienst Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid en andere diensten die actief zijn rond de Noordzee is steeds belangrijk geweest en wint nog steeds meer aan belang.

De zee begint bij jezelf

De zee is zeker bemind, maar weet je ook hoe je ze kan beschermen? Een nieuwe sensibiliseringscampagne geeft tips die iedereen kan toepassen om de zee mee te beschermen: een herbruikbare boodschappentas en drinkfles, geen verfrestjes door de gootsteen gieten, stilstaan bij hoe vaak je je kledij wast, geen ballonnen laten vliegen, een bamboe tandenborstel en shampoo in blok enz.   

Belgian Boat Show

Bezoek de dienst Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid op de Belgian Boat Show (van 9-11 en 15-17 februari in Flanders Expo in Gent) die in het teken staat van marien zwerfvuil. Je komt er heel wat te weten over de zee en haar bewoners en over afval in zee. Kids kunnen deelnemen aan een korte quiz en een duurzaam cadeautje winnen. Op zondag 10 februari van 14 tot 17u vindt er in aanwezigheid van Minister van Noordzee Philippe De Backer een conferentie over marien zwerfvuil plaats. Inschrijven kan via ‘agenda’.

Meer info