De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft het jaar 2020 uitgeroepen tot het « Internationaal Jaar van de Plantengezondheid (IYPH2020) ».

Het doel is het brede publiek en de beleidsmakers bewust te maken van het belang van plantengezondheid om de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling te bereiken en om de plantenbeschermingsdiensten (NPPO) op alle niveaus te versterken.

Planten zijn essentieel om honger en armoede uit te roeien en de economie te stimuleren.  Internationale reizen en handel nemen toe en deze verplaatsingen, in combinatie met de effecten van de klimaatverandering, komen tot uiting in een spectaculaire stijging van het risico op de insleep van schadelijke organismen en ze vormen een echte uitdaging voor het behoud van de plantengezondheid.

De Algemene Vergadering van de VN nodigde de FAO (het sturend orgaan van de Verenigde Naties voor voeding en landbouw) uit om de leiding te nemen van de activiteiten voor het Internationaal Jaar van de Plantengezondheid.

« 2020 : Internationaal Jaar van de Plantengezondheid »   zal een gelegenheid bieden om regeringen, industrieën, sectoren, publieke organisaties, wetenschappers en het publiek te mobiliseren om :

  •  beter samen te werken in het beschermen van de planten tegen de verspreiding van verwoestende plaagorganismen,
  •  wetenschappelijke innovatie te stimuleren om deze bedreigingen het hoofd te bieden,
  • verantwoordelijke praktijken te bevorderen die de verspreiding van schadelijke organismen beperken,
  • te komen tot een verhoging van de steun van de publieke en private sector voor duurzamere planten, gezondheidsstrategieën en -diensten.

Initiatieven van de FOD Volksgezondheid

  • pprichting van een nationale werkgroep  binnen de Permanente Werkgroep Interministeriële Conferentie voor het Landbouwbeleid om de activiteiten in het kader van het Internationaal Jaar van de Plantengezondheid in België op te volgen en te coördineren;
  • organisatie van een nationaal wetenschappelijk symposium voor fytosanitair onderzoek in 2020, in samenwerking met het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. De gewesten onderzoeken ook de mogelijkheid tot medewerking aan dit symposium;
  • communicatieactiviteit in samenwerking met de Koninklijke Munt van België: een aanvraagdossier werd opgestart voor de uitgifte van een circulatie munt (2 EURO) in het kader van het Internationaal Jaar van de Plantengezondheid;
  • Opstellen van pedagogische studiepakketten over plantengezondheid voor leerkrachten in het lager en secundair onderwijs.

Voor meer info over het project kunt u de website van het IPPC raadplegen, hun promovideo en de webpagina over het internationale jaar van de plantengezondheid (https://www.ippc.int/en/iyph). Wilt u meer weten over plantengezondheid, ga dan naar onze "Plantengezondheid" pagina .