De Verenigde Naties organiseren van 5 tot 9 juni in New York de eerste Oceanenconferentie. De bedoeling van deze conferentie is de krachten te bundelen voor de uitvoering van duurzame ontwikkelingsdoelstelling (SDG) 14, ‘Leven in het water’, die specifiek aan oceanen en zeeën is gewijd. Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders zal de Belgische delegatie leiden en de Belgische inspanningen inzake mariene biodiversiteit benadrukken. Staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer is tevreden dat ons land zich met concrete engagementen internationaal op de kaart kan zetten.

Oceanen zijn cruciaal voor de wereldwijde voedselveiligheid en de gezondheid van de mens. Ze dragen bij tot de uitroeiing van armoede, beschermen duurzame bestaansmogelijkheden en tewerkstelling. Door menselijke activiteit zijn onze oceanen er slecht aan toe en staan mariene ecosystemen onder grote druk. De Oceanenconferentie wil deze negatieve tendens aanpakken met een collectieve ‘Call for action’ en door engagementen van alle relevante actoren voor de bescherming van de oceanen te bundelen in een ‘register of Voluntary Commitments’.

België registreerde al 22 engagementen bij de conferentie, zowel van de overheid, de academische wereld, NGO’s en de private sector, en hoort daarmee tot de kopgroep van de deelnemende landen. Zo werkt ons land aan een herziening van het Marien Ruimtelijk Plan (dat alle activiteiten op onze Noordzee in kaart brengt), een federaal actieplan voor de bestrijding van marien zwerfvuil, de Visie voor de Noordzee 2050, duurzame visserijmaatregelen voor de Noordzee en een internationale coalitie voor mariene reservaten. Begin maart organiseerde België al een workshop met vertegenwoordigers van quasi alle Kleine Eilandstaten in Ontwikkeling of ‘SIDS’ (Small Islands Development States) over de bescherming van mariene biodiversiteit en het streven naar een nieuw VN-verdrag hierover.

Minister Reynders zal tijdens de conferentie uitgebreid de Belgische engagementen toelichten. Hij zal ook de hoofdtoespraak houden tijdens het side-event ‘Initiating Global Action on Ghost Gear’, dat België samen met Tonga en de ngo World Animal Protection organiseert. Dit gaat over de achtergelaten en verloren visnetten die in zee ronddrijven en een gevaar vormen voor het leven in zee. Didier Reynders zal ook een aantal bilaterale ontmoetingen hebben, waaronder een ontmoeting met VN-secretaris-generaal Antonio Guterres.

Staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer is tevreden dat ons land met concrete en waardevolle engagementen zich ook internationaal op de kaart kan zetten. “België is internationaal koploper met zijn Marien Ruimtelijk Plan, waarmee ons land erin slaagt zijn mogelijkheden optimaal te benutten. Ons engagement en onze voortrekkersrol om te strijden tegen afval op zee wekt internationale interesse. Ook bij de herziening van het Marien Ruimtelijk Plan en de ontwikkeling van een Noordzeevisie 2050 willen we die voortrekkersrol blijven spelen en internationaal koploper blijven.”

Minister Marghem, bevoegd voor duurzame ontwikkeling, van haar kant stelt alles in het werk om vervuiling van de Noordzee maximaal in te perken door een akkoord voor te bereiden met de betrokken sectoren in België.

Meer info: de lijst van Belgische engagementen (op datum van 2/6/2017)