In 2016 heeft het Comité voor Milieubescherming (CEP) een publicatie voorbereid voor de 25e verjaardag van de aanname van het Protocol van Madrid inzake milieubescherming.

Deze publicatie werd gelanceerd op 4 oktober 2016 en is beschikbaar in het Engels, Frans, Russisch en Spaans. U kunt ze hier downloaden en hier kunt u een papieren exemplaar bestellen.

Het Milieuprotocol werd op 4 oktober 1991 in Madrid ondertekend en is in 1998 in werking getreden. Het duidt Antarctica als een "natuurreservaat, gewijd aan vrede en wetenschap" (art. 2). Artikel 3 van het protocol bepaalt de fundamentele principes die van toepassing zijn op menselijke activiteiten in Antarctica en artikel 7 verbiedt alle activiteiten met betrekking tot minerale rijkdomen, met uitzondering van wetenschappelijk onderzoek. Tot 2048 kan het protocol alleen gewijzigd worden met toestemming van de Consultatieve Partijen bij het Verdrag inzake Antarctica.