De Federale Gezondheidsinspectie van de FOD Volksgezondheid is formeel: dringende medische hulp is vandaag even snel en efficiënt bij Blankenbergse patiënten als voor de fusie tussen de ziekenhuizen van Blankenberge en Knokke-Heist (AZ Zeno).

Eerder deze week verschenen in verschillende media berichten dat er in de kustgemeente vermoedelijk drie patiënten overleden omdat de dringende medische hulp te traag verloopt sinds de MUG vanuit de spoedafdeling in Knokke-Heist vertrekt.

De Gezondheidsinspectie van de FOD Volksgezondheid  stelde op vraag van Minister van Volksgezondheid Maggie De Block meteen een onderzoek in en vroeg bij de 112 noodcentrale van West-Vlaanderen alle gegevens op van de drie medische interventies. Zo kan exact gemeten worden hoe snel de juiste medische hulp bij de patiënt komt na een noodoproep.

De conclusie is duidelijk en formeel: bij elk van de drie vernoemde interventies verliep de dringende medische hulp aan de patiënten even snel en kwaliteitsvol als voorheen. De inwoners van Blankenberge of de toeristen die er verblijven hoeven zich dus geen zorgen te maken. Wie het nummer 112 belt bij een medisch noodgeval, krijgt snel de aangepaste hulp van een ambulance, PIT of MUG.

Sinds eind maart van dit jaar heeft de MUG van het ziekenhuis niet langer Blankenberge, maar de spoeddienst op de  campus in Knokke-Heist als basis. De campus van AZ Zeno in Blankenberge kreeg van de overheid wel erkenning voor een bijkomende PIT (speciaal uitgeruste ambulance met een spoedverpleegkundige).

De nieuwe situatie was het gevolg van een beslissing die het ziekenhuis nam in het kader van de fusie tussen de campussen in Blankenberge en Knokke-Heist. Naast de PIT, beschikt Blankenberge ook over een  ambulance om hulp te bieden aan patiënten in nood. Een extra ambulance wordt ingezet tijdens het toeristische seizoen. In de regio beschikken naast het AZ Zeno, ook de ziekenhuizen van Brugge en Oostende over MUG-voertuigen voor spoedinterventies .

De FOD Volksgezondheid informeerde de Blankenbergse burgemeester en de ziekenhuisdirecteur van het AZ Zeno over de conclusies en details van het onderzoek. De lokale overheid van Blankenberge is sterk  betrokken bij de organisatie en de kwaliteit van de medische hulpverlening in haar stad, maar Volksgezondheid betreurt het dat inwoners en toeristen door de foutieve berichten in de media onnodig ongerust gemaakt worden.

Om tegemoet te komen aan de ongerustheid en alle twijfels weg te nemen, is de FOD Volksgezondheid, met de hulp van de West-Vlaamse noodcentrale, alle medische interventies in de regio aan het monitoren om hierover verslag uit te brengen aan de Minister van Volksgezondheid. Bij deze kwaliteitsbewaking wordt ook rekening gehouden met de extra interventies als gevolg van het toeristische seizoen.