Op maandag 7 mei werden 3 modellen van houtkachels van Belgische makelij door de milieu-inspecteurs van de FOD Volksgezondheid uit de handel genomen. De toestellen voldeden niet aan de normen: ze stootten te veel deeltjes en/of te veel CO uit en hun rendementsniveau was niet hoog genoeg. Het gaat om de Infire 680, 740, 800 groene modellen van het merk Bodart en Gonay. Ze werden niet-conform verklaard na een tegenanalyse in het laboratorium in aanwezigheid van de fabrikant.

In België wordt het op de markt brengen van verwarmingstoestellen geregeld door het koninklijk besluit van 2010, dat uitgevoerd werd in 3 fasen. De derde fase, die de strengste drempels omvat, startte eind 2016. Vanaf 2017 werd een controlecampagne gelanceerd om ervoor te zorgen dat de wetgeving correct werd begrepen en toegepast. Tegen het einde van 2017 werden een tiental kachels die in de grote winkelketens werden verkocht verboden. Met deze 3 nieuwe kachels staat dit aantal nu op 15 kachels.

 Als u na 24 november 2016 een niet-conforme kachel hebt gekocht, kunt u een terugbetaling krijgen voor het feit dat het gekochte toestel niet voldoet aan de geadverteerde kwaliteits- en prestatievereisten. Deze kachels vallen immers onder de regels van de wettelijke verkoopgarantie. Aangezien de productie-eisen niet worden gerespecteerd en dit gebrek bestond op het moment van verkoop, kan de verkoper de terugbetaling van de kachel niet weigeren.

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu heeft de lijst met niet-conform verklaarde apparaten op de FOD-website gepubliceerd: https://www.health.belgium.be/nl/e-services/lijst-van-verwarmingstoestellen. Als u van plan bent binnenkort een houtkachel te kopen, dan vindt u op dezelfde webpagina de lijst met kachels die wel aan de wetgeving voldoen.

Raadpleeg onze FAQ voor meer informatie.