Om de blijvende medische letsels van de rechtstreekse slachtoffers van de aanslagen van 22 maart 2016 te evalueren, doet de Federale Pensioendienst (*) beroep op de medische expertise van de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst (GGD) bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid in het kader van het statuut van de nationale solidariteit.

Voor de helft van de slachtoffers werd een invaliditeitspercentage boven 10 % voorgesteld

In totaal heeft de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst (GGD) de dossiers ontvangen van 606 slachtoffers van de aanslagen. 31 dossiers betreffen slachtoffers van buitenlandse nationaliteit en niet-inwoners van België. Voor 538 slachtoffers werd een invaliditeitspercentage berekend.

Met een invaliditeitspercentage van boven de 10 %,  kan het slachtoffer een herstelpensioen ontvangen, dit naast de terugbetaling van de medische, paramedische, farmaceutische en hospitalisatiekosten, orthopedische toestellen en protheses.

Voor de helft van de slachtoffers (51 %) heeft de GGD een invaliditeitspercentage geadviseerd van boven de 10 %. De definitieve toekenning van het percentage gebeurt vervolgens door de Federale Pensioendienst (*) die naast het medisch verslag van de GGD nog andere elementen in rekening kan nemen.

Wat is de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst (GGD)?

De Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst (GGD) bestaat uit artsen-experten die gespecialiseerd zijn in de evaluatie van lichamelijke schade en van de gevolgen gerelateerd aan post-traumatische stress.

De kandidaturen van de artsen-experten die bij de GGD de slachtoffers van de aanslagen onderzoeken, werden vooraf gevalideerd door een college, samengesteld uit zeven artsen die de medische faculteiten van alle Belgische universiteiten vertegenwoordigen.

De artsen-experten van de GGD gebruiken de Officiële Belgische Schaal ter bepaling van de Graad van Invaliditeit (OBSI) om het invaliditeitspercentage te berekenen. De OBSI is opgesteld door onafhankelijke artsen en omvat zeer duidelijke en precieze omschrijvingen waardoor alle fysieke en psychische letsels, waaronder ook post-traumatische stress, mee in rekening genomen worden.

De artsen-experten worden ondersteund door een administratief en paramedisch team dat de dossiers voorbereidt. Om te vermijden dat slachtoffers bij een medisch onderzoek steeds geconfronteerd worden met de feiten, wordt een maximum aan informatie en medische documenten verzameld vóór het onderzoek.

Enkele cijfers

  • De Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst heeft voor 538 slachtoffers van de aanslagen een invaliditeitspercentage geadviseerd aan de Federale Pensioendienst:

Invaliditeitspercentage minder dan 10 %: 49 % van de slachtoffers
Invaliditeitspercentage tussen 10 % en 39 %: 45 % van de slachtoffers
Invaliditeitspercentage tussen 40 % en 69 %: 4 % van de slachtoffers
Invaliditeitspercentage meer dan 70 %: 2 % van de slachtoffers

  • De meerderheid van de slachtoffers ging akkoord met het invaliditeitspercentage dat hen werd toegekend. 6 % tekende beroep aan bij de Federale Pensioendienst en 2 % bij de Arbeidsrechtbank.
  • 46 % van de aanvragen zijn Nederlandstalig, 51 % Franstalig, 2 % Engelstalig en 1 % Duitstalig.

 

(*) “Cel voor burgerlijke oorlogsslachtoffers en de slachtoffers van daden van terrorisme, Federale Pensioendienst”

Contactgegevens

Bij vragen, kan je contact opnemen via medex_ggd@medex.belgium.be .