In maart 2022 hebben de Europese Commissie en de Belgische FOD Volksgezondheid in België een hub opgezet om geneesmiddelen en medische apparatuur die door particuliere bedrijven zijn gedoneerd, efficiënt naar Oekraïne te transporteren.

Dit partnerschap in het kader van het RescEU donatie structuur van de Commissie was oorspronkelijk bedoeld voor een duur van zes maanden, maar omdat de behoefte aan medische noodvoorraden in Oekraïne aanhield en we donaties bleven ontvangen, werd het project verlengd. Aanvankelijk met zes maanden extra en uiteindelijk - daarbovenop - met een extra jaar.

Deze samenwerking met de Europese Commissie kwam op een cruciaal moment, toen de noodsituatie in Oekraïne een gezamenlijke en gecoördineerde crisisrespons vereiste. In de afgelopen twee jaar hebben we donaties ter waarde van meer dan € 5.000.000 vervoerd, verdeeld over meer dan 600 pallets.

Vandaag sluiten we deze kritieke fase van de operatie af en sluiten we het door de EU gefinancierde project dat medische hulp naar Oekraïne mogelijk heeft gemaakt. Ons partnerschap met de EU zal worden voortgezet en we staan klaar om onze operaties op te schalen als de situatie daarom vraagt.

België zal Oekraïne blijven steunen met onze eigen hulp en we zullen donaties van derden geval per geval evalueren. De Europese Commissie zal privéschenkingen aan Oekraïne blijven leveren via haar hub in Polen. 

 
"Het transporteren van deze - soms levensreddende - donaties binnen het RescEU-kader laat echt zien wat regeringen, particuliere bedrijven en de EU kunnen bereiken als ze samenwerken aan een gemeenschappelijk doel. We hopen dat dit prototypesysteem een succesvol voorbeeld kan zijn voor soortgelijke situaties in de toekomst."


- Dirk Ramaekers
Voorzitter van de Belgische FOD Volksgezondheid,
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu