In 2021 hebben de Belgische vissers 65 ton afval aan wal gebracht in het kader van Fishing for Litter. Dat is meer dan een verdrievoudiging ten opzichte van een jaar eerder. Ook het aantal vissersschepen dat vorig jaar aan het project meewerkte, is haast verdubbeld. De groei is te danken aan sensibilisering, het inzetten op communicatie met de vissers en een app voor de smartphone. 

Met het project Fishing for Litter zetten vissers zich in voor het milieu. Al het zwerfvuil dat in hun netten belandt, gooien ze niet overboord maar deponeren ze in een big bag. Die nemen ze mee naar de haven en plaatsen ze op de kaai. Daarna wordt de big bag gewogen, geregistreerd en de inhoud naar het containerpark overgebracht. De vissers doen dat op vrijwillige basis.

Het project ging in 2016 van start in ons land. Belgische vissers kunnen het afval ook achterlaten in andere Europese havens die meedoen met Fishing for Litter. In ons land neemt de Rederscentrale de coördinatie op zich. VVC Equipment levert de big bags en de financiering ervan gebeurt door de minister van Noordzee via de dienst Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid.

Jaar na jaar grotere volumes

In 2017 brachten de Belgische vissers 2 ton afval aan land. Dat aantal steeg jaar na jaar, met 2,2 ton in 2018, 10 ton in 2019 en 17,7 ton in 2020. In 2020 namen 23 Belgische schepen deel aan Fishing for Litter terwijl er een zestigtal Belgische visserijschepen actief zijn. 

Om nog meer vissers warm te maken voor Fishing for Litter, werd door de Rederscentrale en de federale overheid extra ingezet op sensibilisering en communicatie. Ook lanceerde de Rederscentrale een smartphone-applicatie voor de deelnemende vissers. Daarop kunnen ze efficiënt en zonder veel tijdsverlies signaleren welk soort afval ze waar en wanneer aan wal zullen brengen. Info over het aantal kilo afval wordt na weging toegevoegd aan het logboek.

Recordhoeveelheid binnengehaald in 2021

Dankzij de app en het inzetten op sensibilisering en communicatie is het aantal ton afval dat in 2021 werd opgevist, enorm gestegen in 2021. Het gaat om 65 ton en ten opzichte van 2020 is dat meer dan een verdrievoudiging. Ook het aantal vissersschepen dat deelnam aan het project, steeg in een jaar tijd van 23 naar 37. Het betekent dat er niet enkel meer vissersschepen deelnemen maar dat die schepen afzonderlijk ook meer afval aan land brengen. Dat komt het marien milieu en de fauna en flora van onze Noordzee enkel maar ten goede. 

Vincent Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Noordzee: “In 2021 is drie keer meer afval uit zee gevist dan het jaar voorheen. Het toont dat onze vissers zich willen inzetten om onze Noordzee proper te houden. Ik wil hen bedanken voor hun inspanningen. Maar die positieve evolutie betekent niet dat we op onze lauweren mogen rusten. Wat zij opvissen, is slechts een klein deel van het afval in onze Noordzee. De hele maatschappij moet beseffen dat het dumpen van afval not done is. Vroeg of laat komt heel wat zwerfvuil via beekjes, rivieren en riolen uiteindelijk in zee terecht.”

Sander Meyns, adjunct-directeur Rederscentrale: “Belgische vissersvaartuigen nemen vrijblijvend deel aan Fishing for Litter. Want het opvissen van afval op zee draagt bij aan het behoud van ons ecosysteem geeft onze vissers ook meer garanties dat zij hun job nog decennialang kunnen uitvoeren. Sinds 2019 is er een intensieve samenwerking binnen de volledige visserijsector waardoor we met Fishing for Litter mooie resultaten kunnen voorleggen. Via een smartphone applicatie kunnen vissers op efficiënte wijze registreren in welk gebied ze het afval hebben opgevist, welk afval de big bag bevat en in welke haven die werd afgezet. Onze doelstelling is om op korte termijn het gros van de vloot te motiveren om gedurende elke zeereis consequent afval aan boord te nemen en dit correct te registreren.”