De context van Covid-19 is nieuw en veranderlijk. Naast de voor de hand liggende medische gevolgen is er ook een belangrijke psychosociale impact op de bevolking en op het personeel van zorginstellingen (ziekenhuizen, rusthuizen, etc.) dat in zeer moeilijke omstandigheden moest werken.

Deze webinar gaat dieper in op de psychosociale belasting  van zorgpersoneel en staat stil bij primaire- en secundaire preventiestrategieën. Er is een enorme inspanning geleverd en dit in een moeilijke context. De webinar wordt gelanceerd op een moment dat er een afvlakking is in het aantal besmettingen en de druk op instellingen vermindert. Dit is hét moment om het zorgpersoneel te ondersteunen zodat ze kunnen bekomen en/of herstellen wetende dat er mogelijks nog een 2e golf op hen afkomt. Het zorgpersoneel omvat zowel medewerkers met administratieve, technische, logistieke als ondersteunende taken.

Ik neem deel aan de webinar!