Vanaf 1 november 2019 is het verboden om tabaksproducten te verkopen aan minderjarigen. De leeftijdsgrens stijgt dan van 16 jaar naar 18 jaar.

Het verbod is ook van toepassing op elektronische sigaretten en voor roken bestemde kruidenproducten. De inspectiedienst van de FOD Volksgezondheid zal erop toezien dat deze wetgeving gerespecteerd wordt.

Bij inbreuken kan er een proces-verbaal worden opgesteld met een administratieve geldboete als gevolg.

Meer informatie?