Sinds 6 april 2020 is een veldproef toegestaan met genetisch gemodificeerde maïs ​​voor een periode van 3 jaar. De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu informeert u erover dat het VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnologie) op 4 januari 2021 een aanvraag indiende om de veldproef te wijzigen. Het gaat om een vervanging van de genetisch gemodificeerde maïslijnen door hybriden die verkregen zijn door de genetisch gemodificeerde maïs te kruisen met niet-gemodificeerde maïs.

In overeenstemming met de procedure beschreven in het Koninklijk Besluit van 21 februari 2005, wordt de Bioveiligheidsraad gevraagd om een advies te geven over de mogelijke risico's die deze wijzigingen met zich mee kunnen brengen. De Vlaamse Minister van Leefmilieu zal vervolgens ook haar advies moeten geven.

De definitieve beslissing om een wijziging van de maïslijnen toe te staan, ligt in handen van de federale Ministers van Volksgezondheid, Leefmilieu en Landbouw.
 
Aanvraagbrief van het VIB (.PDF)
Over de veldproef (HTML)