Van 15 januari tot en met 14 februari 2019 kon het grote publiek zich uitspreken over de aanvraag van een veldproef met genetisch gewijzigde maïs, gebruikt als biosensor om DNA-schade door milieustress te meten. Het verslag (.PDF) van deze raadpleging is nu beschikbaar.

De FOD Volksgezondheid verzamelde in dit verslag de meest voorkomende vragen en opmerkingen van het publiek, en de antwoorden hierop. Deze gegevens worden toegevoegd aan het dossier voor de bevoegde federale ministers die beslissen of de veldproef al dan niet mag plaatsvinden.

Het onderzoek naar deze genetisch gewijzigde maïs gaat uit van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) en moet bijdragen tot de kennis over de ontwikkeling van gewassen met een grotere oogstzekerheid en een betere opbrengst. De veldproef zou plaatsvinden in Wetteren (Oost-Vlaanderen) over een periode van één teeltjaar.

Meer informatie over publiekraadplegingen over GGO-dossiers (HTML)