Van 14 januari tot en met 13 februari 2020 kon het grote publiek zich uitspreken over de aanvraag voor een veldproef met maïs met genetisch gewijzigde groeikarakteristieken. Het verslag (.PDF) van deze raadpleging is nu beschikbaar.

De FOD Volksgezondheid verzamelde in dit verslag de meest voorkomende vragen en opmerkingen van het publiek, en de antwoorden hierop. Deze gegevens worden toegevoegd aan het dossier voor de bevoegde federale ministers die beslissen of de veldproef al dan niet mag plaatsvinden.

Het onderzoek naar deze genetisch gewijzigde maïs gaat uit van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) en moet bijdragen tot de kennis over de ontwikkeling van gewassen met een grotere oogstzekerheid en een betere opbrengst. De veldproef zou plaatsvinden in Wetteren (Oost-Vlaanderen) over een periode van drie jaar.

Meer informatie over publiekraadplegingen over GGO-dossiers (HTML)