Op donderdag 23 november keurde de ministerraad het Actieplan Marien Zwerfvuil  goed, dat werd voorgesteld door Staatssecretaris voor Noordzee Philippe De Backer. “Jaarlijks wordt ruim 20.000 ton afval gedumpt in de Noordzee. Marien zwerfvuil bedreigt de fauna en flora van de Noordzee en verstoort het ecologisch evenwicht. Als we vandaag niets doen, is er in 2050 meer afval in de zee dan dat er vissen leven”, zegt De Backer.

Wereldwijd is er 86 tot 150 miljoen ton plastic afval in zee, en dit groeit jaarlijks aan met 4,8 tot 12,7 miljoen ton per jaar. Gemiddeld staat dit gelijk aan een vrachtwagen per minuut! Activiteiten op zee die een bron zijn van marien zwerfvuil zijn onder meer scheepvaart, visserij en aquacultuur. Zwerfvuil van op land kan dan weer via rivieren, riolen of waterzuiveringsinstallaties, of eenvoudigweg door de wind, in het mariene milieu terechtkomen. Ook toeristische activiteiten zoals vuurwerk, festivals en strandbars, zijn een bron van marien zwerfvuil, en de toeristen zelf die afval achterlaten op het strand.

Het actieplan heeft een brede reikwijdte en richt zich op het voorkomen van macro- en microzwerfvuil, zowel van bronnen op land als bronnen in zee. Het bevat zowel maatregelen voor preventie van marien zwerfvuil aan de bron, als maatregelen voor opkuis en schoonmaak van de zee en voor controle op naleving van de wetgeving. Er wordt bovendien sterk ingezet op samenwerking, waarbij alle betrokken partners, nationaal en internationaal, overheid en industrie, worden uitgenodigd om hun verantwoordelijkheid op te nemen. Dit actieplan schrijft zich onmiddellijk in de realisatie van de VN-doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling in, en beantwoordt aan de federale acties voor de ontwikkeling van een circulaire economie.

De algemene beleidsambitie van De Backer op de Noordzee bestaat erin om Blauwe Groei te creëren maar enkel op een duurzame manier. “We willen samen met alle gebruikers van onze Noordzee ‘blue deals’ op poten zetten om de afvalberg terug te dringen”, aldus De Backer. De aanpak van marien zwerfvuil zal ook een belangrijk element vormen binnen de Noordzeevisie 2050 die voorgesteld wordt op  20 december 2017.

De staatssecretaris benadrukt ook het belang van bewustwording in deze problematiek. “Actieve burgers maken een verschil. Ik nodig dan ook elke burger in ons land uit om mét ons werk te maken van een propere zee en een propere stad. Alleen door samen te werken op alle niveaus en met alle sectoren kan de Noordzee terug proper worden”, sluit De Backer af.