Nieuw activiteitenrapport DG Dier, Plant en Voeding

Ontdek de thema’s die het jaar 2018 tekenden

Ter gelegenheid van de Internationale Dag voor Voedselveiligheid lanceert het DG Dier, Plant en Voeding van de FOD Volksgezondheid op vrijdag 7 juni de publicatie van zijn nieuwe activiteitenrapport.

De editie van dit jaar is een echte portfolio van de activiteiten en projecten van het DG en legt de nadruk op de digitalisering en de intensifiëring van de controle op e-commerce.

Heel wat dossiers die in 2018 actueel waren, worden door onze experts nader toegelicht: de controles op e-sigaretten, neonicotinoïden, de Afrikaanse varkenspest, Nutri-Score, de strijd tegen schadelijke organismen, enzovoort.

Het activiteitenrapport 2018 onthult ook de laatste cijfers en licht de ontwikkeling van nieuwe strategieën binnen het « One world, one health » concept  toe, evenals de invoering van een doeltreffender samenwerking met de verschillende internationale instellingen. Dit met de bedoeling om de talrijke uitdagingen op het vlak van de volksgezondheid aan te gaan.

Ontdek het activiteitenrapport « Dier, Plant en Voeding: in ieders belang ! » om alles te weten te komen over de thema’s die tekenend waren voor het jaar 2018 !