Sinds 6 april 2020 is een veldproef toegestaan met genetisch gemodificeerde maïs ​​voor een periode van 3 jaar. Het VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnologie) heeft op 4 januari 2021 een aanvraag ingediend om deze veldproef te wijzigen. Het gaat om een vervanging van de genetisch gemodificeerde maïslijnen door hybriden die verkregen zijn door deze genetisch gemodificeerde maïs te kruisen met niet-gemodificeerde maïs.

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu informeert u erover dat de federale Ministers van Volksgezondheid, Leefmilieu en Landbouw op 7 mei hun akkoord (.PDF)  hebben gegeven over deze wijzigingsaanvraag. De proef zal gedurende de resterende twee jaar worden verdergezet met deze hybridemaïslijnen. 

Aanvraagbrief van VIB (.PDF)
Over de veldproef (HTML)