De overheidsopdracht FOD-SPF/VTE planning artsen-ETP planification médecins/2021/01 voor het ontwikkelen van een efficiënt voltijds equivalent (VTE) voor de vrije uitoefening in het kader van de planning medisch aanbod werd gepubliceerd.

  • Meer informatie op de website e-Notification (publicprocurement.be)
  • Dossiernummer BDA : 2021-534417.
  • De informatiesessie zal doorgaan op donderdag 30 september 2021 om 14u00.
  • De offertes en de gevraagde aanvullende documenten moeten voor maandag 25 oktober 2021 om 10u00 in het bezit zijn van de aanbestedende overheid.