Op 23 september ontving de FOD Volksgezondheid in New York de prijs van « de Task Force van de Verenigde Naties over de preventie en bestrijding van niet-overdraagbare ziekten », voor zijn medewerking aan het FOOD-programma (Fighting Obesity through Offer and Demand), dat de bedoeling heeft om evenwichtige voeding op het werk te promoten.  

FOOD is een Europees programma waarbij openbare en private partners (Edenred) samenkomen rond een gemeenschappelijk doel: de promotie van evenwichtige voeding tijdens de werkdag. Het programma is zowel op restauranthouders als op werknemers gericht, zodat die tijdens de lunchpauze een evenwichtig aanbod vlak bij hun werkplek kunnen genieten. Restauranthouders worden aangespoord om hun aanbod aan te passen teneinde te beantwoorden aan de vraag van hun klanten. Dat beantwoordt aan duurzame ontwikkelingsdoelstelling 3 van de Verenigde Naties: « verzeker een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden ». 

Het FOOD-programma, dat in 2009 gelanceerd is dankzij Europese financieringen, telt momenteel 27 partners, in 10 Europese landen. Het verenigt een netwerk van 520 000 restaurants in 10 landen, die aangespoord worden om in hun menu een evenwichtiger en duurzamer aanbod op te nemen. Bijna 7 miljoen werknemers die Ticket Restaurant gebruiken, werden via verschillende campagnes gesensibiliseerd.

Meer dan 1,2 miljoen Belgische werknemers zijn bij dit programma betrokken

De arbeidswereld wordt weinig gesensibiliseerd voor gezonde voeding. FOOD vormt een unieke tool om op werknemers te focussen. Via dit programma ontwikkelden de Belgische partners, waaronder de FOD Volksgezondheid, verschillende communicatietools zoals « De 10 aanbevelingen voor werknemers » waaronder « ik eet 5 stukken fruit en groente per dag », « ik proef van mijn maaltijd alvorens ik er zout op doe », « ik hoef op bepaalde dagen geen vlees » en « De 10 aanbevelingen voor restauranthouders » zoals « op verzoek bied ik kraantjeswater aan », « ik zet geen zout op tafel », « ik bied groenten aan als garnituur en fruit als dessert »…

Voortgezette opleidingen rond evenwichtige voeding werden georganiseerd voor de restauranthouders en de werknemers van verschillende grote Belgische ondernemingen. FOOD verspreidt regelmatig e-newsletters rond gerichte thema's zoals seizoensproducten, zero waste, Nutri-Score…

74% van de Belgische werknemers let op de voedingswaarde van hun maaltijden

Onze inspanningen werpen vruchten af: bij de laatste FOOD-barometer (jaarlijkse enquête) was 44% van de bevraagde Belgische restauranthouders van oordeel dat klanten op zoek gaan naar en waardering hebben voor een aanbod aan evenwichtige maaltijden: dat is het hoogste cijfer van alle bevraagde landen (het Europese gemiddelde ligt op 31%). Bovendien observeerde 34% van de Belgische restauranthouders een verhoging van de vraag naar evenwichtige maaltijden (30% Europees gemiddelde). In 2016 was dit slechts 17%.

Aan werknemerszijde is de nutritionele kwaliteit van de maaltijden belangrijk (of zelfs zeer belangrijk) voor 74% van de bevraagden als ze tijdens hun middagpauze op restaurant gaan (Europees gemiddelde: 77%).  50% van de ondervraagde Belgische werknemers bevestigt dat ze aandacht besteden aan de evenwichtigheid van hun lunch. Een cijfer dat elk jaar stijgt: in 2016 was dat slechts 37%.

Het FOOD-programma wordt gecoördineerd door de groep Edenred, wereldleider in betaaloplossingen in de werksfeer en uitvinder van Ticket Restaurant.

Het selectiecomité voor de prijzen van de Task Force van de Verenigde Naties bestond uit de volgende agentschappen: het Internationaal Arbeidsbureau, de Wereldgezondheidsorganisatie, de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) en het Wereldvoedselprogramma.

http://www.food-programme.eu/