Vrijdag 21 april 2017 stond in het teken van het behoud van de biodiversiteit en de link met het bedrijfsleven. Meer dan 100 experts kwamen samen in het Résidence Palace in Brussel voor een dag van reflexie en uitwisseling: ‘Biodiversity at the heart of Business’.

Federaal Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling, Marie Christine Marghem,  lanceerde officieel de nieuwe federale strategie #BeBiodiversity met de bijhorende communicatie- en sensibiliseringscampagne rond de uitdagingen van de biodiversiteit. De deelnemers aan de conferentie zagen in avant-première een eerste filmpje over de diensten die de biodiversiteit ons biedt: Lekker !    

De Minister deed een oproep naar de bedrijven om deel te nemen aan dit ambitieuze project. De eerste partnerbedrijven van het project, de “pioniersbedrijven”, werden uitgenodigd om hun engagement samen met de Minister te ondertekenen.  

Minister Marghem: “Laten we samen inzetten op een duurzame toekomst met respect voor de biodiversiteit!

Wil u zoals Tilman, Tale me, Belvas, Ecosem en Amanprana ook een pioniersbedrijf zijn? Join the team BeBiodiversity! Alle informatie over #BeBiodiversity vindt u op  http://www.bebiodiversity.be/

Presentaties en discussiepanel

De dag bestond uit 3 luiken:

  • een schets van de uitdagingen van het behoud van de biodiversiteit (bescherming, duurzaam gebruik en toegang tot genetische hulpbronnen) op Europees en internationaal vlak;
  • concrete voorbeelden van bedrijven hoe ze rekening houden met de biodiversiteit op het bedrijventerrein of in productieprocessen;
  • een discussiepanel met vertegenwoordigers van bedrijven, administraties en het maatschappelijk middenveld.

De presentaties (2 Gb!)en het discussiepanel gaven antwoorden op vragen zoals: wat zijn de linken tussen een bedrijf en de biodiversiteit? wat kan een bedrijf doen voor de biodiversiteit? welke voordelen kan het daaruit halen?

Hans Bruyninckx: “Biodiversiteit zou in het hart van het bedrijf moeten liggen. ‘Business As Usual’ is niet langer een levensvatbaar ontwikkelingspad. We zouden ons economisch systeem fundamenteel moeten vergroenen. Dit betekent niet méér investeren, maar anders investeren.”

Het discussiepanel verliep zeer geanimeerd. Verschillende aspecten van het behoud van de biodiversiteit op het niveau van de bedrijven kwamen aan bod.

Perrine Collin (Union des classes moyennes (UCM)) : “Rekening houden met het milieu en de biodiversiteit kan een antwoord bieden op andere uitdagingen van het bedrijf; het gaat niet enkel om ‘het milieu om het milieu’. Hiermee rekening houden is rendabel op lange termijn, onder andere in termen van competitiviteit. We moeten de biodiversiteit pragmatisch maken voor de bedrijven, zoals de circulaire economie.”

Sander Jacobs (Belgisch Biodiversiteitsplatform): “Elke systeemverandering begint met een cultuurverandering, en vandaag is mij duidelijk geworden dat er een cultuurverandering is. Het is niet meer aanvaardbaar voor bedrijven, groot of klein, om de concurrentiepositie te vergroten ten koste van de sociale en ecologische schade… En het is dan de taak van overheden en platformen en labels en ook initiatieven zoals BeBiodiversity om te zorgen dat de stappen vooruit worden gestimuleerd en dat de stappen terug achteruit worden geblokkeerd.

Erik Grietens (Bond Beter Leefmilieu (BBL)) sloot de dag af. Als ambassadeur van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals – SDG’s) benadrukte hij het belang om rekening te houden met de biodiversiteit op het niveau van de bedrijven en de noodzaak om over te schakelen naar alternatieve systemen.

Erik Grietens (BBL): “Deze conferentie is het begin van een belangrijke stap die de verschillende betrokken spelers met elkaar verbindt. Ik nodig jullie trouwens uit om een Nationaal Business and Biodiversity Initiatief op te starten, onder andere als bijdrage aan het ‘Wereldwijde partnerschap over bedrijven en biodiversiteit”.