In opdracht van de FOD Volksgezondheid stelden onderzoekers van KU Leuven, in samenwerking met verschillende experten en belangenverenigingen, de eerste richtlijn op voor de opvolging en revalidatie van patiënten met aanhoudende klachten na een COVID-19-infectie.

Deze richtlijn biedt artsen en zorgverleners een duidelijk kader en moet ervoor zorgen dat patiënten beter kunnen geholpen worden. Zo staat duidelijk opgelijst welke onderzoeken nuttig zijn, welke fysieke parameters in acht moeten genomen worden, welke en wanneer specialisten moeten betrokken worden enzovoort. Daarnaast biedt de richtlijn ook voldoende ruimte voor zelfmanagement door de patiënt en bijzondere aandacht aan het mentale aspect van COVID-19.

Het Evikey-netwerk (het vroegere EBP-netwerk) is de initiatiefnemer van deze evidence-based richtlijn. 

De richtlijn "Opvolging en revalidatie van patiënten met
aanhoudende klachten na COVID-19 in de eerste lijn"