De lijsten en de voorwaarden voor het gebruik van planten en champignons in voedingssupplementen en andere voeding werden aangepast. Het nieuwe besluit 1  omvat:

  • de lijst der verboden planten in voedingsmiddelen omwille van hun toxiciteit,
  • de lijst der eetbare champignons en
  • de lijst der toegelaten planten in voedingssupplementen, soms met voorwaarden.

Er is een overgangsperiode van 2 jaar voor de aanpassing van de producten aan deze nieuwe lijsten voorzien.

Deze grote aanpassing is het resultaat van de samenwerking tussen België, Italië en Frankrijk, welke hielp om onze regelgeving betreffende planten in voedingsmiddelen dichter bij elkaar te brengen. De plantenlijsten werden gefinaliseerd in samenwerking met de Commissie van advies voor plantenbereidingen.

 

1: Koninklijk besluit van 24 januari 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 betreffende de fabricage van en de handel in voedingsmiddelen die uit planten of uit plantenbereidingen samengesteld zijn of deze bevatten (Belgisch Staatsblad 10 februari 2017).