Op 17 september 2019 verkozen de 53 lidstaten van de Europese afdeling van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) onze landgenoot Dr. Hans Kluge tot regionaal directeur.

In zijn nieuwe functie zal Dr. Kluge het Europese hoofdkwartier van de WGO leiden en samen met de  gezondheidsministers van de lidstaten de nodige strategieën en programma’s ontwikkelen om de gezondheid in de Europese regio veilig te stellen en te verbeteren.

Dr. Hans Kluge brengt heel wat ervaring mee naar het WGO-hoofdkwartier in Kopenhagen. Zo werkte hij als huisarts in ons land maar was ook actief bij Artsen Zonder Grenzen in Somalië en Liberia en binnen het Siberische gevangenissysteem. De afgelopen tien jaar werkte hij als directeur van het departement gezondheidssystemen voor de WGO in de Europese regio.

Dr. Kluge, spreekt, naast Nederlands, Frans, Engels, Duits en Russisch. Dat maakt van hem een gewaardeerde partner voor de gezondheidsministers en een bruggenbouwer op vlak van gezondheid binnen de Europese regio.

De Europese regio bestaat uit 53 landen. Dat zijn de Lidstaten van de Europese Unie, maar ook de centraal- en oost Europese landen zoals Turkije en Rusland.

Het Europese hoofdkwartier van de WGO ondersteunt de gezondheidsministers in de ontwikkeling en uitvoering van hun gezondheidsbeleid. Ze is richtinggevend om onze gezondheidssystemen beter af te stemmen op de veranderende behoeften van de bevolking zoals het toenemend aantal chronische zieken en de mentale gezondheid. Daarnaast is de WGO in Europa ook actief op het vlak van belangrijke gezondheidsbedreigingen zoals de toenemende antimicrobiële resistentie of de dalende vaccinatiegraad. Ook ondersteunt zij de gezondheidsministers bij het terugdringen van niet-overdraagbare aandoeningen zoals kanker of diabetes en promoot ze een gezonde levensstijl.  

In zijn nieuwe functie staat Dr. Kluge de komende vijf jaar een zware taak te wachten. “Steeds sterker manifesteren diverse gezondheidsproblemen zich op de politieke agenda, en dit in alle lidstaten die ik bezocht”, stelt Dr. Kluge die in de afgelopen maanden 49 lidstaten in de regio bezocht om er ter plaatse de gezondheidsministers te spreken. “Zo stellen de stijgende prijzen van geneesmiddelen ons voor een grote uitdaging, maar evengoed de nefaste impact van luchtvervuiling of het tekort aan goed opgeleide artsen en verpleegkundigen in vele landen, bezorgen onze gezondheidsministers hoofdbrekers”, aldus nog Dr. Kluge. Als Belgische kandidaat voor de functie van Regionaal Directeur, kreeg Dr. Kluge bij zijn campagne de steun van de FODs Buitenlandse Zaken en Volksgezondheid en hun voogdijministers.

Als centrale waarde geldt voor Dr. Kluge zijn overtuiging dat iedereen recht heeft op een gezond leven, evenals het recht op vlot toegankelijke en hoog kwalitatieve gezondheidszorg. Dit ongeacht afkomst, geslacht of seksuele geaardheid.

Naast de aanstelling van de nieuwe regionale directeur, werd ook federaal topambtenaar Tom Auwers door het Regionaal Comité aangeduid voor een mandaat in het twaalfkoppige Standing Committee van de WGO. Dat is de raad van bestuur van de Europese regio bij de WGO. Tom Auwers is de voorzitter van het directiecomité van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

https://drhanskluge.com

http://www.euro.who.int