Deze wetenschapsexpeditie gaat van start op 19 februari, de dag van de internationale conferentie ‘Climate Change and Oceans Preservation’ die georganiseerd wordt op initiatief van de ministers Marghem en De Backer. Deze 22-daagse missie wordt geleid door een jong en dynamisch team van studenten en onderzoekers van zowel Franstalige als Nederlandstalige universiteiten. Het doel: de impact van de klimaatverandering op het Witte Continent onderzoeken.

De missie maakt deel uit van het RECTO-project (Refugia en Ecosystem Tolerance in the Southern Ocean), gefinancierd door het Federaal Wetenschapsbeleid - BELSPO. Ook het DG Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid heeft de expeditie gesubsidieerd om deze te promoten bij de media en om foto's van de eerste Belgische expeditie naar Antarctica te verkrijgen. De expeditie is een nauwe samenwerking tussen verschillende nationale (Vrije Universiteit Brussel, Universiteit Gent, KU Leuven, Université de Liège, Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen) en internationale partners (Université de Bourgogne Franche-Comté).

Geen duur oceanografisch schip voor deze expeditie, maar een zeilboot: de Australis waarvan de wendbaarheid als werkplatform voor wetenschappelijk onderzoek wordt getest (http://ocean-expeditions.com/the-fleet/australis/). Dit project biedt een nieuw perspectief op de reacties van de mariene ecosystemen op de klimaatsverandering van beperkt toegankelijke gebieden. De expeditie heeft als doel een gedetailleerde inventarisatie op te maken van de biodiversiteit in gebieden die in hoge mate zijn blootgesteld aan de snelle opwarming van de aarde. Ze zal ook mariene habitats in kaart brengen tot een diepte van 100 meter en het microplastic gehalte in sedimenten en mariene organismen meten.

Het is niet de eerste keer dat ons land een voortrekkersrol op zich neemt bij het verkennen van deze regio van de wereld. Reeds in 1897 strandde Adrien de Gerlache op Antarctica, aan boord van de Belgica. In 1959 was België een van de eerste 12 ondertekenaars van het Verdrag van Antarctica. Het bijzondere aan dit verdrag is dat er aan Antarctica een unieke beschermingsstatus in het internationale recht wordt verleend: het verbiedt elke vorm van prospectie en exploitatie van minerale hulpbronnen en staat alleen wetenschappelijk onderzoek toe. In België verwerkt en beoordeelt het DG Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid de aanvragen voor wetenschappelijke missies op Antarctica. Deze vergunningen worden ondertekend door Marie Christine Marghem, minister van Leefmilieu.

Zij verklaart: « Ik ben verheugd dat België met deze expeditie een vooraanstaande rol speelt in het onderzoek naar de impact van de klimaatverandering op de biodiversiteit. De resultaten van de wetenschappers zullen ons in staat stellen het fenomeen beter te begrijpen en aan te pakken. »

De videobeelden worden gefilmd door de bemanningsleden die hier speciaal voor zijn opgeleid. Beelden van de bemanning aan boord maar ook lucht- en onderwaterbeelden zullen deel uitmaken van de documentaire.

Deze beelden kunnen ter beschikking worden gesteld aan geïnteresseerde journalisten. Voor meer info over de Belgica 121-expeditie, bekijk de teaser op https://vimeo.com/257949249

Belgica 120: Teaser I from Lilian Hess on Vimeo.

Een persdossier is beschikbaar voor journalisten.

Voor meer informatie over Antarctica: https://www.health.belgium.be/nl/milieu/zeeen-oceanen-en-antarctica/antarctica-en-leefmilieu-een-duidelijke-link

Deze expeditie draagt bij tot de doelstellingen van duurzame ontwikkeling: ‘klimaatactie’ (SDG 13), ‘leven in water’ (SDG 14) en ‘leven op het land’ (SDG 15). Meer informatie op www.sdgs.be