België en Nigeria hebben voor het eerst sinds de pandemie een ministerieel ‘Blue Leaders Breakfast’ georganiseerd om ministers van verschillende Blue Leaders-landen samen te brengen. Deze bijeenkomst vond plaats op 27 juni in Lissabon binnen het kader van de Oceaanconferentie van de Verenigde Naties. De Blue Leaders bespraken onder andere de eindfase van de onderhandelingen over een nieuw verdrag dat mariene beschermde gebieden instelt op volle zee.

Twee doelstellingen

Sinds 2019 staat België aan het roer van deze ambitieuze alliantie van meer dan 30 landen en partnerorganisaties die zo snel mogelijk twee doelstellingen willen bereiken: enerzijds willen de Blue Leaders 30% van de oceaan beschermen tegen het jaar 2030 (“30x30”) en anderzijds streven ze ook naar een zo ambitieus mogelijk nieuw Verdrag voor de bescherming van Biodiversiteit op Volle Zee (BBNJ). Aangezien deze onderhandelingen op internationaal niveau stilaan ten einde lopen, was deze conferentie het ideale moment om het belang ervan voor de toekomst van onze planeet nogmaals te onderstrepen. Vice-eersteminister en minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne riep dan ook op tot concrete acties.

Het nieuwe Verdrag voor de bescherming van Biodiversiteit op Volle Zee zal het mogelijk maken om mariene beschermde gebieden (nationale parken op zee) in te stellen. De minister en de dienst Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid benadrukten het belang van deze beschermde gebieden voor de toekomst van de oceaan en riepen ook andere landen op om te ijveren voor kwalitatieve bescherming, waar schadelijke effecten tot een absoluut minimum beperkt moeten worden. De wetenschap toont immers aan dat, om effectief een impact te hebben, ten minste 30% van de globale oceaan sterk beschermd moet zijn.


Verschillende mogelijke toekomstbeelden voor de oceaan naargelang het beschermingsniveau - ©The MPA Guide

Het belang van een gezonde oceaan

De oceaan, die wel twee derde van het aardoppervlak beslaat, speelt niet alleen een erg belangrijke rol binnen de regulering van het klimaat, maar beschermt ons ook tegen de gevolgen van de klimaatverandering. De oceaan absorbeert warmte uit de atmosfeer, produceert zuurstof en herbergt een schat aan biodiversiteit. Wetenschappers hebben vastgesteld dat deze vitale functies van de oceaan sterk afnemen omwille van de klimaatverandering, maar ook door onder meer vervuiling, overbevissing en het boren naar olie en gas. Ook de biodiversiteit in de oceaan is in gevaar. Het is daarom dat er snel actie ondernomen moet worden om deze crisis een halt toe te roepen. Alleen een gezonde oceaan, waar biodiversiteit opnieuw kan toenemen, zal in staat zijn om haar vitale rol te blijven vervullen en de gevolgen van de klimaatverandering te verzachten.

Ministers van 15 verschillende Blue Leaders-landen woonden dit side-event bij en konden van gedachten wisselen over de finale fase waarin de onderhandelingen zich bevinden. Ook Sylvia Earle, de wereldberoemde Amerikaanse oceanografe, was aanwezig. Tijdens het event hebben de Blue Leaders eveneens Italië mogen verwelkomen. Ook Duitsland heeft officieel zijn steun voor de doelstellingen van de alliantie uitgesproken.

Meer info: www.theblueleaders.org


Minister Vincent Van Quickenborne met de Nigeriaanse minister voor Leefmilieu Sharon Ikeazor
Meer foto’s van het Blue Leaders Breakfast.