Op 19 april is België herverkozen tot lid van de Commission on Narcotic Drugs van de Verenigde Naties.

Deze Commissie zet mee de grote lijnen uit van het internationaal drugsbeleid, waarbij ook globale gezondheidsthema’s aan bod komen, en geeft hiervoor specifieke opdrachten aan het United Nations Office on Drugs and Crime.  De FOD Volksgezondheid neemt actief deel aan de werkzaamheden en zal ook in dit nieuwe mandaat de aandacht blijven vestigen op het belang van mensenrechten, voldoende toegang tot pijnmedicatie en het toepassen van proportionele straffen voor drugsmisdrijven.  België zal verder ook blijven pleiten voor een intensere samenwerking met andere internationale organisaties zoals de WHO en UNAIDS. Het nieuwe mandaat loopt tot 2021.

 

Meer informatie op : http://www.unodc.org/