Al in 2014 besloot de EU om mentholsigaretten te verbieden. Er ging een overgangsperiode van liefst zes jaar aan vooraf, maar nu is het zover: het verbod gaat in geheel de EU en dus ook in België in voege.

Menthol is een stof die de tabaksfabrikanten aan sigaretten toevoegen om de mond en keel te verdoven zodat de onaangename smaak en geur van tabaksrook gemaskeerd wordt. Het geeft ook een ‘fris’ gevoel.

Om die redenen zijn mentholsigaretten de perfecte opstap voor jongeren om te beginnen roken. Bovendien zijn de mentholsigaretten bijzonder populair bij vrouwen. Samen met de lightsigaretten liggen ze aan de basis van de rookepidemie van eind vorige eeuw bij vrouwen. Nu, dertig à veertig jaar later, zien we de gevolgen: een grote stijging van het aantal longkankers bij vrouwen.

Bij Volksgezondheid is men heel tevreden dat, na de invoering van de neutrale verpakkingen voor sigaretten en roltabak en het rookverbod in aanwezigheid van jongeren in de wagen van eind vorig jaar, deze nieuwe maatregel nu kracht van wet heeft. Enkel met een brede aanpak kunnen we het rookgedrag terugdringen.

Volksgezondheid zal de komende weken nagaan of het verkoopverbod wordt gerespecteerd.

Eventuele vragen kunt u richten aan Volksgezondheid via het e-mailadres apf.inspec@health.fgov.be .