In juni namen de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen en de federale milieu-inspectie deel aan de operatie Thunderball die door Interpol en de Wereld Douane Organisatie was georganiseerd ter bestrijding van de handel in wilde dier- en plantensoorten. Resultaat: 18 inbeslagnames waarvan 3 door de inspecteurs van de FOD Volksgezondheid.

De inbeslagnames door de douaniers en de federale inspecteurs omvatten 69 stukken ivoor, 1 gesculpteerde nijlpaardtand, 120 kilo haaienvinnen, 50 kilo schubdieren, 32 zeepaardjes, schorpioenen, koraal en voorwerpen van krokodillenleer. De inspecteurs van de FOD Volksgezondheid namen ook twee levende dieren in beslag: een grijze roodstaart – erg populair omdat het een goede prater is – en een met uitsterven bedreigde landschildpad.

Het doel van de operatie Thunderball, uitgevoerd in samenwerking met het Secretariaat van het CITES-verdrag, was om de handel in wilde dier- en plantensoorten een slag toe te brengen en informatie te verzamelen om een beter inzicht te krijgen in de organisatie en werking van criminele netwerken.

Het voorbije decennium is de milieucriminaliteit, met laag risico en hoge winst, alleen maar toegenomen. Vandaag staat het op de 4e plaats in de wereldranglijst van criminele markten, net na drugs, cybercriminaliteit en mensenhandel. Het volgt dezelfde routes als de wapen-, drugs- en mensensmokkel en gaat vaak gepaard met andere misdrijven (belastingontduiking, corruptie, witwassen van geld, moord). Het dient soms ook om conflicten en terrorisme te financieren. Daarom is het voor de politie-, douane- en marktcontrolediensten absoluut noodzakelijk om hun acties ter bestrijding van deze milieucriminaliteit beter te coördineren en te voorkomen dat illegaal verworven wilde dier- en plantensoorten in het legale commerciële circuit terechtkomen.  

De cel Soorten van de federale milieu-inspectie van de FOD Volksgezondheid controleert de handel in exotische dier- en plantensoorten overeenkomstig het CITES-verdrag (Internationaal verdrag betreffende de handel in bedreigde dier- en plantensoorten). Deze controles vinden plaats in winkels, dierenwinkels, bij kwekers en particulieren, antiquairs, veilinghuizen, brocanteurs, rommelmarkten …. De controles kunnen ook bij het binnenkomen van het grondgebied gebeuren, voornamelijk in de luchthavens, in samenwerking met de federale douanediensten. In 2018 hebben de inspecteurs van de cel Soorten van de FOD 325 controles uitgevoerd en bijna 180 processen-verbaal opgesteld.