Twee derde van de oceaan beschermen, dat is de bedoeling van een nieuw verdrag dat dit jaar in de steigers wordt gezet. Op 27 en 28 maart komen meer dan 25 landen op uitnodiging van de Belgische overheid bijeen in Brussel om dit te bespreken.

Het toekomstig verdrag zal biodiversiteit in gebieden buiten nationale jurisdictie – de volle zee, bijna de helft van onze planeet! – beschermen en duurzaam ontwikkelen. Het zal een juridisch bindend protocol zijn bij het VN-Zeerechtverdrag (UNCLOS) en zal het onder andere mogelijk maken om mariene beschermde gebieden op volle zee te creëren.

De formele VN-verdragsonderhandelingen voor dit verdrag vinden plaats in de vorm van een Intergouvernementele Conferentie (IGC) waarvan de eerste sessie in september 2018 georganiseerd wordt. De Brusselse bijeenkomst brengt nationale en internationale onderhandelaars, wetenschappers, juristen en beleidsdeskundigen samen. Doel is om belangrijke aandachtspunten te bespreken die zullen worden overwogen tijdens de Intergouvernementele Conferentie. In eerste instantie zal de organisatorische vergadering van dit proces, die de Verenigde Naties in april in hun hoofdkantoor organiseren, worden voorbereid.

De organisatoren onderlijnen dat “een ambitieus proces belangrijk [is] voor ons allemaal. De mensheid heeft een gezonde oceaan nodig en op dit moment zijn er geen instrumenten voorhanden om dit te bereiken in gebieden buiten de nationale jurisdictie - de meerderheid van de oceaan. We zijn er trots op zoveel collega's in Brussel te mogen verwelkomen om dit te helpen bereiken."

Het evenement wordt georganiseerd door de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken en de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, in samenwerking met de High Seas Alliance en de Pew Charitable Trusts, en met de steun van de Adessium Foundation. De Belgische ambitie is om ervoor te zorgen dat het verdrag zo robuust en verstrekkend mogelijk is om de veerkracht en gezondheid van de hele oceaan te helpen verdedigen.

Coördinator van de High Seas Alliance, Peggy Kalas, stelde dat: "De Belgische regering altijd een vooraanstaand voorstander [is] geweest voor bescherming van de volle zee sinds het begin van dit proces in 2012 op de Rio+20 conferentie. We zijn dankbaar voor deze gelegenheid voor staten om de koppen bij elkaar te steken om het onderhandelingsproces van het verdrag een sterke start te geven. De volle zee heeft dringend bescherming nodig! "

De VN-onderhandelingen duren tot de eerste helft van 2020 en zullen worden gevoerd in vier sessies van telkens twee weken.

Meer informatie over het VN-proces en het Zeerechtverdrag is te vinden op highseasalliance.org en https://www.un.org/bbnj.

Dit initiatief draagt bij aan de duurzame ontwikkelingsdoelstelling « Leven in het water » (SDG 14). Meer info op www.sdgs.be