Vandaag, 25 september 2019, organiseerde minister van Noordzee, Philippe De Backer, samen met de FOD Volksgezondheid een “Blue Leaders Breakfast” op de VN-klimaattop in New York. Leiders van over de hele wereld werden er, onder andere door Greta Thunberg, opgeroepen om in actie te schieten voor de oceaan en het klimaat. Eerder deze week kwamen op een high level oceanen-klimaat-event, eveneens georganiseerd door België, ook al concrete acties naar voren om onze oceaan te redden. Sophie Mirgaux, afgevaardigde voor de oceaan en medewerkster van onze FOD, modereerde beide belangrijke events.

De oceaan: actie nodig tegen bedreigingen

De klimaattop is onderdeel van de High Level Week van de Verenigde Naties. Van 22 tot 27 september 2019 brengt de top tal van staatshoofden, regeringsleiders, ministers en andere hooggeplaatste vertegenwoordigers van over de hele wereld bij elkaar. De week staat traditiegetrouw in het teken van klimaatverandering en duurzame ontwikkeling. Wereldleiders beseffen intussen echter ook dat de oceaan dringend bescherming nodig heeft. Dat bewijst de belangstelling van VIP's voor de oceaanevenementen die België organiseert.

De oceaan wordt op ongekende wijze bedreigd door klimaatverandering, plastic, geluidshinder en andere vervuiling en overexploitatie. België heeft daarom geijverd om de bescherming ervan hoog op de agenda te zetten.  Ons land deed dit onder meer binnen de Verenigde Naties, in het Verdrag inzake Biologische Diversiteit en bij de Internationale Maritieme Organisatie.

In februari 2019 organiseerde België al een conferentie over klimaat en oceanen. Dit event was de eerste vergadering op hoog niveau die onderhandelaars over klimaatverandering en de oceaan samenbracht. De ‘Verklaring van Brussel over klimaatverandering en oceanen’ is er door meer dan 40 landen ondertekend. De Belgische evenementen in New York deze week bewijzen dat het toen niet om vage toespraken en loze beloften ging.

High level side event “Actions speak louder than words”

Minister De Backer sprak op dit event over concrete acties die België heeft ondernomen voor de oceaan. Hierbij kwamen het herziene marien ruimtelijk plan, de projecten voor offshore energie en de ambities voor een properdere scheepvaart aan bod.

”2019, ladies and gentlemen, will be remembered as the year that oceans and climate talks officially shook hands.

But I don’t want to leave it at that. I want 2020 to be remembered as the year that oceans and climate action came together.”

Blue Leaders Breakfast

Tijdens dit ontbijt-event namen heel wat wereldleiders het woord. Onder hen Alfonso de Alba, speciale gezant van de VN voor klimaat  en de presidenten van Chili, de Malediven, de Seychellen en de Federale Staten van Micronesië.

Ook Greta Thunberg nam het woord en spoorde de aanwezigen aan om actie te ondernemen:

« The ocean is not just ‘a’ priority, it is thé priority”

De wereldleiders focusten tijdens hun betoog op zinvolle oplossingen voor de alarmerende bevindingen van het nieuwe IPCC-rapport. Dit rapport bericht specifiek over de oceaan en de cryosfeer (de gebieden waar water voorkomt in de vorm van sneeuw, permafrost, pakijs of gletsjers). Het benadrukt dat de tijd dringt om onze oceaan te redden.

“We know what needs to be done. Now we just need to do it.”

Dr. Jane Lubchenco – Oregon State Univerity

Eén van de belangrijkste besproken verbintenissen is het ambitieuze ‘30x30’-plan. Dit omvat de ambitie om tegen 2030 30% van de oceaan (met name de volle zee) te beschermen. Zo ambieert men de veerkracht van de oceaan tegen bedreigingen te vergroten. België geeft hierin het goede voorbeeld:

"België is een klein land, maar speelt internationaal vandaag een voortrekkersrol.

Zo hebben wij internationaal aan de kar getrokken om de CO2-uitstoot van schepen tegen 2050 met de helft te verminderen en werken onze Belgische reders zelfs hard aan een emissievrije scheepvaart. Wij waren ook het eerste land om offshore windmolens te bouwen en verdubbelen nog eens de capaciteit tegen 2025.

We beschermen vandaag ook al één derde van onze Noordzee als natuurgebied. We zijn een klein land, maar als het gaat om ambitie, dan doet de grootte er niet toe."

Meer weten over de bedreigingen van de oceaan en de cryosfeer? Je vindt alle informatie in het speciaal rapport dat het IPCC vandaag publiceerde.

Ook het milieu komt uitgebreid aan bod tijdens de VN-top in New York. Meer informatie over de verbintenissen van België vind je op de website klimaat.be.