Federaal minister van Leefmilieu Zakia Khattabi heeft vandaag aangekondigd dat België lid wordt van de Amsterdam Declarations Partnership. Daarmee gaat ons land een belangrijk engagement aan om de ingevoerde ontbossing te bestrijden.
 
"België zet een belangrijke stap in de strijd tegen ontbossing en zal hierdoor een bijdrage kunnen leveren tot de collectieve inspanning om de sleutelprocessen te beïnvloeden en de verspreiding van duurzame grondstoffen op de markt in de Europese landen op te voeren. De toetreding tot het partnerschap is bovendien een belangrijke hefboom om de dialoog aan te gaan met alle betrokken actoren: de sectoren, het maatschappelijke middenveld, de producerende landen en de overige grootverbruikers (China, India, enzovoort)”, zegt de minister.
 “Met die stap kan de impact van onze invoer op de biodiversiteit en het klimaat worden verminderd, kan gezorgd worden voor een duurzame en kwaliteitsvolle bevoorrading in de nodige grondstoffen voor onze economie en kan een equal level playing field gegarandeerd worden voor onze bedrijven."
 
Net zoals de klimaatcrisis is ook de problematiek van de biodiversiteit een prioritaire uitdaging. In het licht daarvan besliste België onlangs om toe te treden tot de alliantie van de Amsterdam Declarations Partnership-landen.

Dit houdt  onder meer het volgende in:

  • het bevorderen van de duurzaamheid in de landbouw door de aan landbouwgrondstoffen gerelateerde ontbossing te bannen en daartoe samen te werken met de consumerende en producerende landen, en met alle actoren doorheen de toeleveringsketens;

  • het nemen van maatregelen, op nationaal vlak en in groepsverband, en ook samen aansturen op een sterk en ambitieus optreden op Europees vlak met het oog op een duurzame bevoorrading van landbouwgrondstoffen zonder ontbossing en zodoende bij te dragen tot het behoud van bossen en hun ecosystemen op wereldvlak.

"Een klimaatneutrale samenleving, een meer circulaire economie, de omslag van onze voedselsystemen en de duurzaamheid van onze invoerstromen behoren tot mijn hoofdbekommernissen. Ik zal bijgevolg onder meer een federale strategie voor de duurzaamheid van onze invoerstromen coördineren die tegemoet komt aan de verschillende uitdagingen uit het regeerakkoord inzake ingevoerde ontbossing", is haar besluit.

België wordt daarmee het achtste land dat toetreedt tot het partnerschap. Het Amsterdam Declarations Partnership, gebaseerd op de Amsterdam Declarations uit 2015 in de context van het Akkoord van Parijs en van de Verklaring van New-York van 2014, werd al ondertekend door Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk. De alliantie pleit voor duurzame grondstoffen zonder ontbossing en werkt samen met de actoren uit de privésector en met de producerende landen.

Mélusine Baronian
Directeur Communicatie en woordvoerster (F)
Federaal kabinet van de minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal
FINTO - Kruidtuinlaan 50/156
1000 Brussel
T +32(0) 2 220 20 11 | M+32 477 558 332
melusine.baronian@khattabi.fed.be