België is vandaag lid geworden van het Southern Ocean Research Partnership van de Internationale Walviscommissie. Dit partnerschap van 12 landen doet onderzoek naar walvissen zonder ze te doden. Het biedt tegengewicht aan Japan dat nog steeds walvissen slacht onder het mom van wetenschappelijk onderzoek. Met zijn lidmaatschap wil België een sterk signaal geven ter bescherming van walvissen en dolfijnen en de mariene ecosystemen.

De steun van ons land aan dit partnerschap zal gebeuren onder de vorm van wetenschappelijk onderzoek naar het behoud en de bescherming van walvissen en dolfijnen. Er bestaan verschillende Belgische programma’s rond walvisachtigen die uitgevoerd worden door het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen en universitaire onderzoekers, waarvoor ons land internationale erkenning geniet.

De Internationale Walviscommissie staat in voor de bescherming van walvissen en het beheer van de jacht op walvissen. Dit jaar viert ze haar 70ste verjaardag en de 30ste verjaardag van het verbod op commerciële walvisvangst. België is sinds 2004 lid van deze organisatie en heeft het behoud en de bescherming van walvissen en dolfijnen steeds sterk verdedigd.

De vergadering van de Internationale Walviscommissie in Portoroz (Slovenië) duurt nog tot vrijdag 28 oktober. Tegen dan wordt een beslissing verwacht over de creatie van een heiligdom voor walvissen in de Zuid-Atlantische oceaan, een voorstel dat al vele jaren op tafel ligt. Ook nieuwe bedreigingen zoals aanvaringen met schepen en geluidsoverlast worden onderzocht en besproken.

Meer informatie over walvissen: