De 19e Internationale Conferentie over de internationale handel in bedreigde soorten (COP CITES) is zojuist, op 25 november, in Panama afgesloten met een positief resultaat voor onze delegatie. Op initiatief van ons land werd de Afrikaanse Padoek opgenomen in bijlage II van CITES, de lijst van soorten die met uitsterven worden bedreigd als de handel daarin niet onder controle wordt gehouden. Deze maatregel benadrukt de inspanningen van België en de federale overheid ten gunste van de biodiversiteit.

Het werk van onze delegatie was gericht op de niet-duurzame exploitatie van Afrikaans hout en de bescherming van olifanten. Dit ervaren team, bestaande uit een wetenschappelijk adviseur, een specialist in Afrikaans hout en 3 deskundigen van de cel CITES van de FOD Volksgezondheid, coördineerde in naam van de EU de dossiers over de handel in wilde planten- en diersoorten (vierde grootste handel ter wereld) en olifanten. Onze experten zaten verschillende COP-werkgroepen voor en namen deel aan de vergaderingen van de stuurgroep van de African Elephant Fund, dat tot doel heeft steun te verlenen aan instandhoudingsprojecten die worden ingediend door Afrikaanse staten die olifantenpopulaties op hun grondgebied beheren.

 De Padoek en de strijd tegen ontbossing

De Afrikaanse Padoek (Pterocarpus spp.), voornamelijk deze afkomstig uit het Congobekken, is een van de meest verhandelde houtsoorten. De Afrikaanse Padoekpopulaties, die reeds bedreigd worden door ontbossing, verandering van landgebruik en klimaatverandering, worden steeds schaarser. Sommige Padoeksoorten waren reeds opgenomen in bijlage II van de CITES-overeenkomst. Het Belgische voorstel, dat door de EU wordt gesteund, biedt de mogelijkheid om alle Afrikaanse Padoeksoorten hetzelfde beschermingsniveau te bieden, zodat de controle op deze gevoelige markt kan worden versterkt. Tijdens de COP werd ook besloten andere Afrikaanse (Khaya spp. en Afzelia spp.), Zuid-Amerikaanse en Centraal-Amerikaanse houtsoorten in bijlage II op te nemen. De opname van de Pernambuco (Paubrasilia echinata) een inheemse houtsoort in Brazilië, die wordt gebruikt voor de vervaardiging van strijkstokken voor snaarinstrumenten, aan bijlage II werd uitgebreid door ook de afgewerkte strijkstokken erin op te nemen. Voor rondtrekkende musici en orkesten zal de uitvoer ervan echter worden vergemakkelijkt

De strijd tegen illegale houtkap en ontbossing is een constante bekommernis in ons land. In het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika werd onlangs een forensisch houtcentrum opgericht. Dankzij de modernste analysetechnieken kan nu gemakkelijker worden nagegaan wat de exacte herkomst van het hout is en of het voldoet aan de internationale en Europese wetgeving. Ter herinnering: België is sinds 2020 lid van de Amsterdam Declarations Partnership, dat tot doel heeft de ontbossing door onze invoer tegen te gaan. Ons land is een belangrijke speler in de onderhandelingen over de goedkeuring van het Europese initiatief inzake ontbossingsvrije toeleveringsketens. Dit initiatief, waarvoor een sterke wil bestaat om tot een akkoord te komen met het oog op de Milieuraad van de EU in december, beoogt de illegale oogst van basisproducten (soja, palmolie, rundvlees, hout, cacao en koffie) te voorkomen en de handel daarin en in de daarvan afgeleide producten op de Europese markt strikt te reguleren.

Betere bescherming voor haaien, reptielen en amfibieën

Alle hamerhaaien (Sphyrnidae) en ongeveer 50 andere haaien (Carcharhinidae), zijn toegevoegd aan bijlage II van het verdrag. Hetzelfde geldt voor een aantal amfibieën (waaronder glaskikkers) en reptielen (voornamelijk schildpadden).Hetzelfde geldt voor een aantal amfibieën (waaronder glaskikkers) en reptielen (voornamelijk schildpadden).

Voor Zakia Khattabi, federaal minister van Leefmilieu, moet België op alle fronten optreden om de biodiversiteit te beschermen. "De natuur zorgt voor ons welzijn, onze gezondheid en biedt ons oplossingen om klimaatverandering tegen te gaan. Maar soorten verdwijnen in een ongekend tempo en de biodiversiteit gaat voortdurend achteruit. Daarom moeten we op alle niveaus ingrijpen. In het kader van CITES, om de flora en fauna te beschermen, zoals we zojuist in Panama hebben gedaan, maar ook morgen, om de biodiversiteit in alle sectoren van de samenleving te integreren. Dat is de doelstelling die ik met mijn administratie en de hele Belgische delegatie over enkele dagen in Montreal zal nastreven in het kader van de 15e Internationale Conferentie over Biologische Diversiteit, de COP Biodiversiteit.”

Voor meer informatie

De CITES-Overeenkomst (Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten) telt 184 leden en beschermt meer dan 5.000 diersoorten en meer dan 30.000 plantensoorten. Meer op www.citesinbelgie.be - www.cites.org