De FOD Volksgezondheid heeft een studie laten uitvoeren over de mogelijke aanwezigheid van schadelijke stoffen in producten voor vrouwelijke hygiëne: tampons en maandverband.  De resultaten zijn geruststellend. De concentratie van de meeste stoffen is te laag om gekwantificeerd te kunnen worden.

Een algemene screening van 24 stalen van tampons en maandverband toonde de aanwezigheid van stoffen die een risico kunnen inhouden voor de gezondheid als ze in een bepaalde hoeveelheid voorkomen. Uit de analyses blijkt dat het gehalte aan de stoffen minder dan 1 mg/kg bedraagt, wat overeenkomt met minder dan één suikerklontje dat wordt opgelost in 1.000 liter water (het equivalent van vijf tot de rand gevulde badkuipen).

Deze concentraties liggen ver onder de door de Europese REACH-verordening opgelegde grenswaarden. Zoals aanbevolen door het Senaatsverslag over hormoonverstorende stoffen, zou een totale verwijdering van die stoffen in producten voor vrouwelijke hygiëne echter ideaal zijn.

De FOD Volksgezondheid heeft de producenten van tampons en maandverband op de hoogte gebracht van de analyses en resultaten en vroeg hen of een totale verwijdering of vervanging haalbaar is om de producten nog veiliger te maken. EDANA, een organisatie die de producenten van maandverband en tampons vertegenwoordigt, heeft aangegeven dat hun producten veilig zijn en de geldende wetgeving naleven. EDANA liet ook weten stappen te ondernemen om de sporen van schadelijke stoffen te elimineren. In oktober 2019 zijn ze gestart met een programma om de aanwezigheid van sporen van chemische stoffen in luiers en artikelen voor vrouwelijke hygiëne en incontinentiezorg te beperken.

Studie: technische achtergrond

De studie bevat twee onderdelen: eerst werd er een algemene analyse uitgevoerd die alle moleculen in kaart bracht die uit een tampon of maandverband kunnen worden gehaald. Er werden zes stalen gebruikt (3 tampons en 3 maandverbanden). De tampons werden volledig geanalyseerd (inclusief het touwtje), terwijl van het maandverband enkel het deel geanalyseerd werd dat in contact komt met de huid. Nadien werd in 24 verschillende stalen (11 tampons en 13 maandverbanden) het gehalte aan 90 - na het eerste deel van de studie bepaalde - moleculen nauwkeurig gekwantificeerd.

De stalen werden in Belgische winkels gekocht. Het ging om stalen van grote merken, huismerken en eco-merken. De studie werd uitgevoerd door het VITO-laboratorium in Mol.

(1) Bron: Informatieverslag Senaat over hormoonverstoorders 23/03/2018 met 72 aanbevelingen. https://www.senate.be/www/?MIval=/index_senate&MENUID=52000&LANG=nl

(2) Meer informatie over hormoonverstoorders: https://www.health.belgium.be/nl/hormoonverstoorders