De FOD Volksgezondheid en het RIZIV lanceren een nieuw initiatief: de BelRAI-prijs. Deze prijs is bedoeld om een aantal thesissen of eindwerken te belonen, die BelRAI als thema hebben.

 

Een toename van personen met chronische zorgnoden, een vergrijzende bevolking... een echte uitdaging voor toekomstige professionele zorgverleners!

BelRAI© is een online hulpmiddel voor zorgverleners en -organisaties. Met dit hulpmiddel kunnen ze de zorgnoden van hun patiënten opvolgen en een aangepast zorgplan maken in een multidisciplinair perspectief. De professionele zorgverlener krijgt een objectief beeld en  opvolging over het lichamelijk, cognitief, psychisch en sociaal functioneren van de zorgbehoevende persoon. 

Al meer dan 15 jaar kiezen de Belgische autoriteiten, de federale en ook de gemeenschaps- en gewestelijke autoriteiten, voor de ontwikkeling van BelRAI als hulpmiddel om de zorgnoden van kwetsbare personen te evalueren.

Vandaag is er voor elke beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg een gratis webtoepassing beschikbaar waarmee die op basis van wetenschappelijk onderbouwde instrumenten een globale beoordeling kan maken van de fysieke, cognitieve, psychologische en sociale zorgnoden van een persoon.

Om BelRAI te promoten, organiseren het RIZIV en de FOD Volksgezondheid de eerste editie van de BelRAI-prijs op het einde van het academiejaar 2022-2023. 

Opgelet! De deadline voor deelname is 30 november 2022.

Met deze prijs wil de overheid thesissen of eindwerken van het hoger onderwijs belonen. De eindwerken dienen een relevante en originele bijdrage te leveren met betrekking tot de praktische aspecten van het gebruik van BelRAI door professionele zorgverleners of de wetenschappelijke aspecten met betrekking tot de ontwikkeling ervan in België.

Lees het reglement en de informatiebrochure op de website van www.belrai.org

Hoe u kandidaat stellen?

Bent u geïnteresseerd in de prijs? Vul uw aanvraag uiterlijk op 30 november 2022 om middernacht in via ons online formulier.