De FOD Volksgezondheid lanceert een nieuwe e-brochure die alle informatie bundelt over de opleiding specialistische geneeskunde.  
 
U vindt er onder andere:

  • de actoren die u zal ontmoeten
  • de wetgeving die op u van toepassing is
  • de administratieve stappen die u moet ondernemen
  • aanbevelingen om de kwaliteit van uw praktijk te waarborgen
  • informatie over uw relatie met uw patiënten
  • de geldende voorschriften in verband met uw statuut en arbeidsvoorwaarden
  • de stappen die u dient te ondernemen om uw beroep uit te oefenen na de voltooiing van uw opleiding
  • de personen tot wie u zich kunt wenden in geval van moeilijkheden.

 
Met deze nieuwe e-brochure steunt de FOD Volksgezondheid de kwaliteit van uw opleidingstraject. 
Ontdek de nieuwe e-brochure!