Het koninklijk besluit van 22 februari 2021 betreffende beschermende maatregelen tegen quarantaineorganismen bij planten en plantaardige producten is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 24 maart 2021.

Het vervangt het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 en voorziet voor de federale bevoegdheden van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen in aanvullende bepalingen voor de toepassing  van Verordening (EU) 2016/2031 (plantengezondheid) en Verordening (EU) 2017/625 (officiële controles).
 
 
Dit nieuwe besluit bevat onder meer voorschriften over het gebruik van plantenpaspoorten en fytosanitaire certificaten en ook wijzigingen en opheffing van bestaande besluiten om de federale regelgeving in overeenstemming te brengen met de nieuwe Europese plantengezondheidswetgeving en de daaraan verbonden uitvoeringshandelingen (zoals Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2072). 

De toepassing van de maatregelen tegen quarantaineorganismen behoort tot de bevoegdheden van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.
 
Voor meer info :

 
Verordening 2016/2031
 
Verordening 2017/625
 
Uitvoeringsverordening 2019/2072

Website van het FAVV