Net als mensen en dieren worden ook planten geconfronteerd met vele gevaren, die een bedreiging vormen voor onze landbouw, bosbouw en leefmilieu. Sinds 14 december 2019 is  nieuwe Europese wetgeving in werking om de gezondheid van planten beter te beschermen tegen het binnenkomen en de verspreiding van nieuwe schadelijke organismen.

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2072 lijst concreet die ziekten en plagen op, de zogenaamde quarantaineorganismen, waartegen streng opgetreden moet worden bij een vondst in de EU of waarvoor speciale voorzorgen gelden bij invoer of vervoer van  planten, plantaardige producten en andere materialen.

Voorkomen van uitbraken van nieuwe plagen en ziekten wil ook zeggen dat er voortdurend verder gezocht wordt naar mogelijk nieuwe gevaarlijke organismen die ergens in de wereld opduiken. Op basis van wetenschappelijk onderzoek en  risicobeoordeling van deze nieuwe potentiële gevaren wordt  op Europees niveau verder gewerkt aan de lijst van quarantaineorganismen en wordt deze regelmatig herzien om onze bescherming op peil te houden.

Vanaf 11 april 2022 treedt daarom een  eerste grote wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2072  in werking.

Eén van de nieuwe quarantaineorganismen  is bijvoorbeeld Lycorma delicatula of de gevlekte lantaarndrager, een cicade die niet alleen meelift met planten maar ook als ei-pakketjes mee reist op tuinmeubelen, containers of oude auto’s. Omdat hij veel waardplanten heeft, kan hij grote schade veroorzaken bij binnenkomst en vestiging in de EU.

Door de toevoeging van de nieuwe quarantaineorganismen voor planten zullen ook nieuwe eisen, zoals aangescherpte invoer- of vervoerseisen, van toepassing zijn op een aantal planten en plantaardige producten die bestemd zijn voor invoer in de EU vanuit derde landen. Verder worden ook wijzigingen in de wetenschappelijke namen of indelingen opgenomen.

Meer gedetailleerde uitleg over de wijzigingen aan de lijst van quarantaineorganismen en hun eisen is hier te consulteren. De details zijn ook te vinden in de tekst van Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2285 .