Op de top van de Internationale Walviscommissie (IWC) van 10 tot 14 september in Florianopolis (Brazilië) werden verdere stappen gezet in de bescherming van de walvissen. Het voorstel van Japan om commerciële jacht terug mogelijk te maken, haalde het niet. Er werden quota afgesproken zodat inheemse volkeren in Alaska, Groenland, Siberië en St-Vincent & Grenadines de komende zes jaar in hun voedselvoorziening kunnen voorzien. Er werd ook een verklaring goedgekeurd, de ‘Verklaring van Florianopolis’, die het belang bevestigt van de bescherming van walvissen en walvisachtigen/dolfijnen, en het verbod op commerciële walvisvangst (dat sinds 1986 bestaat) herbevestigt. De verklaring stelt ook dat het gebruik van dodelijke onderzoeksmethoden onnodig is.

Geluidsoverlast was een ander belangrijk thema. Er werd een resolutie aangenomen die het voorzorgsprincipe hanteert bij antropogene geluidsoverlast (geluidsoverlast veroorzaakt door de mens) en mariene vervuiling, gezien de bewezen negatieve invloed daarvan op walvisachtigen. De resolutie spoort lidstaten aan om samen te werken met de industrie om deze dieren te beschermen.     

België heeft zich op de top onderscheiden als voorzitter van het Bycatch Mitigation Initiative. Een ambitieus werkprogramma werd goedgekeurd om het probleem van bijvangst te voorkomen en aan te pakken. Elk jaar sterven meer dan 300.000 dolfijnen en walvissen door verstrikt te geraken in visnetten.

Er werden ook resoluties aangenomen rond spooknetten en de rol van walvissen en dolfijnen in het functioneren van onze ecosystemen.

Een andere belangrijke uitkomst van de top was de lancering van een Whale Watching Handbook. Zodra het handboek online is zal iedereen wereldwijd kunnen nagaan welke walvissen waar kunnen worden gezien en wat hun belangrijkste karakteristieken zijn. Dit zal de observatie en de herkenning gemakkelijker maken.

Het voorstel om een heiligdom voor walvissen te creëren in de Zuid-Atlantische oceaan – een voorstel  dat al lang op de tafel ligt – heeft opnieuw geen drievierde meerderheid behaald. Het wordt meegenomen naar de volgende top in 2020 in Portoroz, Slovenië, waar België het zal blijven steunen.

Meer informatie over walvissen: