Een nieuwe wetgeving legt nauwkeurigheidsvoorwaarden op voor CO2-meters die in België worden verkocht. Pictogramme représentant un CO2-mètre

 

U hebt misschien al gemerkt dat twee CO2-meters naast elkaar niet dezelfde waarden aangeven. Een van de redenen voor deze inconsistentie kan zijn dat de apparaten niet even nauwkeurig zijn.

Hoe weet ik dan of de luchtkwaliteit in mijn ruimte goed is, als ik mijn CO2-meter niet kan vertrouwen?

Dankzij de wetgeving van de FOD Volksgezondheid moeten alle CO2-meters die in België verkocht worden, voldoen aan een lijst van voorwaarden. Een van deze voorwaarden betreft de nauwkeurigheid van de CO2-concentratiemetingen. Deze moeten voldoen aan een gestandaardiseerde Europese norm. Een andere voorwaarde is bijvoorbeeld de mogelijkheid om het apparaat te kalibreren, d.w.z. de waarde die het meet te vergelijken met een referentiewaarde, om er zeker van te zijn dat het goed werkt.

Bijgevolg zullen alle CO2-meters die in België op de markt worden gebracht na 22 maart 2024 de CO2-concentratie op een gelijkwaardige manier moeten meten.

Moet ik de CO2-meter die ik nu gebruik vervangen?

Nee. Deze wetgeving heeft geen terugwerkende kracht. Ze verbiedt niet het gebruik of de verkoop van apparaten die al op de markt waren vóór 22 maart 2024.

In elk geval :

  • vergeet niet om uw CO2-meter regelmatig te kalibreren, in overeenstemming met de instructies van de fabrikant;
  • vergeet niet de federale aanbevelingen te volgen voor de plaatsing en het gebruik van uw apparaat.

Onjuiste kalibratie of onjuist gebruik kan de metingen verstoren. Betrouwbare CO2-concentratiemetingen zijn essentieel. Ze geven een indicatie van de binnenluchtkwaliteit in uw ruimtes en dus ook van de noodzaak om deze te verbeteren.

► Link naar het koninklijk besluit van 7 februari 2024 tot bepaling van de voorwaarden voor het op de markt brengen van draagbare en vervoerbare CO2-meters in het kader van de opvolging van binnenluchtkwaliteit