De grijze roodstaart (Psittacus erithacus) is één van de meest verkochte papegaaiensoorten in België en Europa. Het is sinds kort echter een bedreigde diersoort die voortaan de hoogste beschermingsgraad geniet. Vanaf begin 2017 zijn houders van deze soort papegaaien verplicht om hun vogel(s) bij de cel CITES aan te geven. Om de vogel te  kweken of te verkopen zal daarnaast een geldige identificatie en certificaat nodig zijn.  

De grijze roodstaartpapegaai kan relatief gemakkelijk als huiskamervogel worden gehouden en leert ook snel woordjes aan, waardoor hij zeer gegeerd is. De vogel komt van nature in Afrika voor, maar zijn populatie is er steeds slechter aan toe omwille van de stijgende illegale wildvangst. Op de recente CITES-top over de internationale handel in bedreigde dier- en plantensoorten werd dan ook beslist om de beschermingsgraad van de vogel op te trekken naar het hoogste niveau (opname op Bijlage AI van de CITES-conventie).

Dit betekent dat vanaf begin 2017 – de exacte datum wordt later bekendgemaakt – houders, kwekers en handelaars van de grijze roodstaartpapegaai de volgende formaliteiten zullen moeten vervullen bij de cel CITES van de FOD Volksgezondheid:

  • Houders van de grijze roodstaart (bestemd als huisdier of om ermee te kweken of handelen) zullen een inventaris moeten indienen waarmee ze kenbaar maken dat ze al een grijze roodstaart in hun bezit hebben vóór de inwerkingtreding van de nieuwe regels (het officiële model van inventaris volgt later). Daarnaast moeten ze ook een bewijs van legale herkomst (een overdrachtsverklaring, factuur, oude foto’s …) voorleggen.
  • Houders (particulieren, handelaars of kwekers) die hun grijze roodstaart wensen te verkopen, zullen een certificaat moeten aanvragen bij de cel CITES en hun (bestaande) vogels laten chippen. Nieuw gekweekte vogels zullen systematisch moeten worden geringd met een vaste gesloten pootring met uniek nummer. Handelaars zullen enkel nog vogels mogen verkopen die geïdentificeerd zijn en van een geldig certificaat zijn voorzien. Het register van binnenkomst en vertrek moet, zoals nu reeds het geval is, uiteraard ook steeds nauwkeurig aangevuld worden

Eind dit jaar wordt nog meer concrete info verspreid via diverse kanalen: de website van de FOD Volksgezondheid, artikels en aankondigingen via de verschillende vogelbonden, per mail …).

De folder « Papegaaien kweken en verhandelen » » bevat de wettelijke verplichtingen in het kader van de CITES-conventie. Hij is op aanvraag beschikbaar bij het Contact Center van de FOD   (Tel : 02/524 97 97, info@milieu.belgie.be) of via http://www.health.belgium.be/nl/dieren-en-planten/dieren/cites-en-bedreigde-soorten/publicaties-met-betrekking-tot-de-cites