Biodiversiteit, een meerwaarde voor jouw bedrijf

Iedereen speelt een rol in het behoud van de biodiversiteit: overheden, burgers maar ook ... bedrijven. Vandaag de dag beschikken bedrijven over steeds meer middelen om acties ten gunste van de biodiversiteit te ondernemen. Hoe? Kom het ontdekken op 21 maart, tijdens de conferentie die de FOD Volksgezondheid samen met zijn regionale partners organiseert in het kader van de Week van de Biodiversiteit.

 

Bedrijven ondernemen actie

Op 21 maart, de eerste dag van de lente, lanceren de federale staat en de gewesten BiodiversiTree. Deze gratis online tool is ontworpen om bedrijven te helpen bij het kiezen van concrete projecten op 4 actieterreinen: land, infrastructuur, inkopen en processen. Verschillende bedrijven zijn reeds actief in Vlaanderen, Wallonië en het Brussels Gewest. Niet minder dan 8 bedrijfsleiders, afkomstig uit elk van deze regio's zullen komen uitleggen hoe zij hebben gehandeld.  

Engagement op alle niveaus

Ook de gewestelijke en federale overheden zullen hun initiatieven voorstellen: veldprojecten, instrumenten voor milieuevaluatie en communicatiecampagnes zoals #BeBiodiversity. Tot slot zullen de 4 milieuadministraties, bedrijfsfederaties (VBO, BECI, VOKA, UWE) en de belangrijkste natuurbeschermingsorganisaties van het land (Natuurpunt en Natagora) het Nationaal Platform “Business and Biodiversity” lanceren.

De ministers bevoegd voor het milieu of hun vertegenwoordigers in de federale regering en in de verschillende gewesten zullen aan het evenement deelnemen.

 

De conferentie "Biodiversiteit, een meerwaarde voor uw bedrijf!" is een partnerschap tussen de federale overheid en de gewesten. Dit evenement wordt georganiseerd in het kader van de Biodiversiteitsweek. Van 18 tot 24 maart worden door lokale belanghebbenden of overheden in het hele land activiteiten voorgesteld om een beter inzicht te geven in de interactie tussen de natuur en haar leefomgeving en om acties te bepalen om het verlies aan biodiversiteit tegen te gaan. Meer informatie over de evenementenkalender van de Biodiversiteitsweek.

 

Praktische informatie

De conferentie vindt plaats op donderdag 21 maart van 8u30 tot 16u30 in de Pachecozaal, in de Financietoren, Pachecolaan 13, 1000 Brussel. Iedereen kan zich inschrijven tot 15 maart via het online formulier. Simultane vertaling in het Frans en Nederlands is gepland. Het programma is beschikbaar  hier onder en op de website van de FOD Volksgezondheid in de rubriek agenda.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Sabine.Wallens@environnement.belgique.be/ steven.vanonckelen@vlaanderen.be/ niels.willo@vlaanderen.be/ khermanus@environnement.brussels/ julie.rahmeh@spw.wallonie.be

 

Dit evenement draagt bij tot de doelstellingen van duurzame ontwikkeling: ‘verantwoorde consumptie en productie’ (SDG 12), ‘leven in water’ (SDG 14) en ‘leven op het land’ (SDG 15). Meer informatie op www.sdgs.be

Document