Het is tijd om actie te ondernemen om het verlies aan biodiversiteit te bestrijden. Bij de FOD Volksgezondheid zetten we ons mee in voor de strijd tegen dit verlies in België en buiten onze grenzen. Met de BeBiodiversity-strategiecampagne willen we burgers, bedrijven en de overheid mobiliseren, bewust maken van de gevolgen van onze consumptie-en productiepatronen voor de biodiversiteit en hen helpen in actie te komen, want het is een zaak van ons allemaal.
 
In dit kader ontwikkelden onze collega's van het DG Leefmilieu de tool BiodiversiTree en zijn daarbij horende promotiebrochure 'Biodiversiteit is onze business' om ondernemingen bewust te maken van de meerwaarde van biodiversiteit in hun dagelijkse praktijken.

  • De tool BiodiversiTree helpt ondernemingen bij de besluitvorming om hun bedrijf te verbeteren en tegelijk te zorgen voor de natuur en hun medewerkers. Deze tool stelt een reeks uit te voeren acties voor en helpt deze op poten te zetten binnen vier takken van de bedrijfsvoering: bedrijfsterreinen, infrastructuur, aankoopbeleid en procesvoering.
  • Ook de brochure 'Biodiversiteit is onze business' zet ondernemers en onderneemsters aan tot actie om het verlies aan biodiversiteit te bestrijden door de goede praktijken voor te stellen die sommigen van hen al hebben ingevoerd om biodiversiteit in hun bedrijfsprojecten te integreren.

Ondernemingen zijn sleutelactoren om een actieve rol te spelen om biodiversiteitsverlies tegen te gaan. Wilt u ook actief zijn en bedrijven bewust maken van biodiversiteit? Deel dan onze brochure, laat u inspireren door deze voorbeelden van acties, voer ze zelf uit en maak ze bekend aan uw collega's, kennissen, partnerbedrijven, enz.
 
Naast ondernemingen kan iedereen, ook u, kleine inspanningen doen en bijdragen tot het behoud van de biodiversiteit en de natuur. Meer tips en inspiratie vindt u op de site van BeBiodiversity.  

Brochure 'biodiversiteit is onze business'