De Week van de Biodiversiteit kondigt de lente aan

Van 18 tot 24 maart organiseert de FOD Volksgezondheid een "Week van de Biodiversiteit" in samenwerking met lokale belanghebbenden, lokale overheden en milieuadministraties. In de loop van de week zullen er in het hele land tal van activiteiten plaatsvinden die niet alleen een beter inzicht geven in de interactie tussen de natuur en haar leefomgeving, maar ook concrete acties definiëren om het verlies aan biodiversiteit tegen te gaan.

Op dit moment maakt het klimaat volop onderwerp van debat uit, maar komt de biodiversiteit weinig aan bod. Nochtans gaan biodiversiteit en klimaat hand in hand: het klimaat beïnvloedt de ecosystemen en ecosystemen dragen bij aan het reguleren van het klimaat! De mens realiseert zich nu pas de rijkdom, waarde en kwetsbaarheid van de biodiversiteit en de diensten die de ecosysteemdiensten leveren.

Door zoveel mogelijk activiteiten in kaart te brengen, wil de Week van de Biodiversiteit de nieuwsgierigheid van iedereen prikkelen : politieke besluitvormers, burger-consumenten, ondernemers. Er is voor ieder wat wils. Neem een kijkje hier onder in de kalender met evenementen die tijdens de Week van de Biodiversiteit worden georganiseerd.

Op 21 maart, in het kader van de conferentie "Biodiversiteit, een meerwaarde voor uw bedrijf", lanceren de federale overheid en de gewesten BiodiversiTree. Deze gratis online tool is ontworpen om bedrijven te helpen bij het kiezen van projecten die rekening houden met de biodiversiteit. In Vlaanderen, Wallonië en het Brussels Gewest zijn op die manier al verschillende bedrijven aan het werk. Tijdens de conferentie zullen zij uitleggen hoe zij hebben gehandeld. Meer informatie over de conferentie vind je onder de rubriek Agenda.

In 2020 zal in Peking de 15e COP Biodiversiteit (Conferentie van de partijen bij het Verdrag inzake biologische diversiteit) worden gehouden. Vanaf nu bereidt België de verbintenissen voor die het in China zal aangaan. Om hierin te slagen, willen de Belgische experts een verantwoordelijke alliantie tot stand brengen tussen bedrijven, burger-consumenten en administraties. Dit proces zal centraal staan in het Forum dat de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) op vrijdag 22 maart organiseren. Meer informatie over het forum vind je onder de rubriek Agenda. 

 

Het behoud van de biodiversiteit is een zaak die iedereen aanbelangt !  Elke burger kan op zijn of haar eigen niveau handelen !

 

Het is heel goed mogelijk om de biodiversiteit te beschermen door een deel van je gedrag aan te passen op het gebied van voeding, vervoer, huisvesting, reizen, keuze van communicatiemiddelen en de aankoop van kleding. Een helpende hand nodig om actie te ondernemen? De site #Bebiodiversity staat vol met tips, goede ideeën en acties, allemaal even makkelijk uit te voeren.

Document