Dagelijks contacteren gemiddeld bijna 5.000 personen in België het noodnummer 112 en rijden er gemiddeld meer dan 1.600 ziekenwagens rond om personen nood aan dringende, medische hulpverlening te helpen. Een kwart van deze ziekenwagens wordt vergezeld van een MUG-ziekenwagen waar een arts aanwezig is om gespecialiseerde zorg ter plaatse te kunnen bieden.

Om deze hulpverlening mogelijk te maken worden heel wat diensten en actoren (bv. de noodcentrales, ambulancediensten, het Rode Kruis …) ingeschakeld. Deze diensten en actoren komen eveneens in actie wanneer een ramp zich voordoet én stellen preventief heel wat acties om een zo adequaat mogelijke hulp te kunnen bieden wanneer nodig.

In de nieuwe publicatie ‘Blikvanger Gezondheidszorg – Dringende, medische en psychosociale hulpverlening’ wordt een overzicht geboden van de werking in deze sector aan de hand van enkele kerncijfers. We gaan dieper in op de organisatie en financiering van de dringende, medische en psychosociale hulpverlening; we illustreren de activiteit binnen deze sector aan de hand van enkele cijfers en brengen de verschillende kwaliteitsinitiatieven hieromtrent in kaart.
 

  • Lees het verslag in PDF  of online via gezondbelgie.be
  • Lees onze eerdere publicaties via "Blikvanger Gezondheidszorg"
  • Neem deel aan onze enquête. U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan een tevredenheidsenquête over onze publicaties door het invullen van een online vragenlijst. Het duurt slechts 2 minuten om de vragenlijst in te vullen. Hartelijk dank voor uw medewerking!