Kerncijfers van de gezondheidszorgberoepen

In België zijn er vandaag meer dan 670.000 personen die het recht hebben om een beroep in de gezondheidszorg uit te oefenen. Dit in een van de meer dan 20 gezondheidszorgberoepen die erkend zijn in België, gaande van artsen, klinisch psychologen tot bandagisten.

De nieuwe editie van de Blikvanger gezondheidszorg verduidelijkt hoe de FOD Volksgezondheid (FOD VVVL) deze gezondheidszorgbeoefenaars ondersteunt in hun loopbaan en de kwaliteit van de zorg tracht te verzekeren.

Verder worden drie gezondheidszorgberoepen toegelicht: de verpleegkundigen, de vroedvrouwen en de logopedisten. De karakteristieken van deze beroepsbeoefenaars worden aan de hand van enkele kerncijfers beschreven.