België en Nigeria hebben verschillende regeringsleiders en ministers van de Blue Leaders-alliantie bij elkaar gebracht om op te roepen tot een ambitieuzere bescherming van de oceaan. Deze bijeenkomst vond plaats op 21 september tijdens de ‘high-level’ week, die elk jaar plaatsvindt tijdens de opening van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Er werden concrete afspraken gemaakt om de twee doelstellingen van de alliantie, een ambitieus verdrag voor de bescherming van de hoge zee én 30% oceaanbescherming tegen 2030, zo snel mogelijk te bereiken.  

Sinds 2019 staat België aan het roer van een ambitieuze alliantie van meer dan 30 landen en partnerorganisaties die zo snel mogelijk twee doelstellingen willen bereiken: enerzijds willen de Blue Leaders 30% van de oceaan beschermen tegen het jaar 2030 (“30x30”) en anderzijds streven ze ook naar een zo ambitieus mogelijk nieuw Verdrag voor de Bescherming van Biodiversiteit op Volle Zee (BBNJ). België was het eerste land dat de klimaatonderhandelingen (Akkoord van Parijs) samenbracht met de onderhandelingen voor oceaanbescherming. Oceanen spelen een heel belangrijke rol in de strijd tegen de klimaatopwarming.

Aangezien deze onderhandelingen op internationaal niveau stilaan ten einde lopen, vond er een ontbijtsessie plaats aan de vooravond van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Het ideale moment om het belang ervan voor de toekomst van onze planeet nogmaals te onderstrepen. Dit Blue Leaders High Level event is een vervolg op eerdere events in Glasgow tijdens de Klimaatconferentie (november 2021) en Lissabon in de marge van de VN-Oceaanconferentie (juni 2022).

Als gastheer van het event riep vice-eersteminister en minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne op tot concrete acties. “Nu de eindstreep voor het afronden van een nieuw verdrag voor de bescherming van de volle zee in zicht is, was het tijd om samen met de andere Blue Leaders nogmaals de aanwezige staten op te roepen zich ten volle in te zetten om de oceaan te beschermen”, aldus Van Quickenborne. “De hoge zee beslaat het grootste deel van onze planeet en is een krachtige buffer in de strijd tegen de klimaatopwarming. We zijn het onszelf en de toekomstige generaties verplicht haar de noodzakelijke bescherming te bieden zodat zij ons welvaart en voorspoed kan blijven geven.” 

Het nieuwe BBNJ-verdrag moet het mogelijk maken om mariene beschermde gebieden (nationale parken op zee) in te stellen. De minister en de dienst Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid benadrukten het belang van deze beschermde gebieden voor de toekomst van de oceaan en riepen ook andere landen op om te ijveren voor kwalitatieve bescherming, waar schadelijke effecten tot een absoluut minimum beperkt moeten worden.

Om dit te bereiken, moet deze 30x30 (30% bescherming tegen het jaar 2030) doelstelling worden aangenomen tijdens COP15 van het VN-Biodiversiteitsverdrag, die eind dit jaar in Montréal zal plaatsvinden. Het is dus belangrijk zoveel mogelijk landen te overtuigen deze doelstellingen te steunen.  De wetenschap toont immers aan dat, om effectief een impact te hebben, ten minste 30% van de globale oceaan sterk beschermd moet zijn.

Het belang van een gezonde oceaan 

De oceaan, die twee derde van het aardoppervlak beslaat, speelt niet alleen een erg belangrijke rol in de regulering van het klimaat, maar beschermt ons ook tegen de gevolgen van de klimaatverandering. De oceaan absorbeert warmte uit de atmosfeer, produceert zuurstof en herbergt een schat aan biodiversiteit. Wetenschappers hebben vastgesteld dat deze vitale functies van de oceaan sterk afnemen door klimaatverandering, maar ook door onder meer vervuiling, overbevissing en het boren naar olie en gas. Ook de biodiversiteit in de oceaan is in gevaar. Om deze crisis een halt toe te roepen moet er snel actie ondernomen worden. Alleen een gezonde oceaan, waar biodiversiteit opnieuw kan toenemen, zal in staat zijn om haar vitale rol te blijven vervullen en de gevolgen van de klimaatverandering te verzachten.

Tijdens het event in New York sloten Nederland en Ecuador zich aan bij de alliantie. Verschillende ministers die het woord namen, riepen andere landen op om ook lid te worden van de Blue Leaders. “Alleen samen kunnen we deze doelstellingen behalen”, klonk het.  

Meer info: www.theblueleaders.org  

Foto's van het event