In een aantal media werd vandaag gemeld dat de boetes voor het overtreden van de wet op de tabaksreclame verlaagd worden. Deze informatie klopt niet.

De boetes van 80.000€ tot 800.000€ voor ernstige overtredingen van de reclamewetgeving door tabaksbedrijven, distributeurs of groothandelaars blijven bestaan en worden ook toegepast. In alle gevallen wordt ook een dossier overgemaakt aan het Parket voor gerechtelijke vervolging.

Op vraag van de inspectiedienst van de FOD Volksgezondheid wordt wel een nieuwe minimumboete van 2.000€ als instrument toegevoegd om kleinere overtredingen in de detailhandel effectief te kunnen bestraffen. Het gaan dan bijvoorbeeld over handelaars die gratis geschenken of volumekortingen geven bij de verkoop van tabak. 

De hoge boetes die wettelijk vastgelegd zijn, maakten effectieve bestraffing of vervolging van detailhandelaars moeilijk omdat de boetes niet in verhouding stonden tot de overtreding.

In de laatste vijf jaar opende de inspectiedienst van de FOD Volksgezondheid 300 onderzoeken voor overtredingen op de reclameregels voor tabak. Het gaat daarbij in de meeste gevallen over grote dossiers waarbij de boetes tot 800.000€ blijven gelden. 

Bij het beperkte aantal kleinere onderzoeken kan nu worden opgetreden met een minimumboete van 2.000€ die beter in verhouding staat tot de overtreding en tot effectieve bestraffing zal leiden.